W 2021 roku w Polsce wydawano 728 tytułów lokalnych i 868 tytułów lokalnych urzędowych, Liczba tytułów lokalnych z roku na rok spada, zaś urzędowych rośnie.

Bez mediów nie ma demokracji, a bez lokalnych mediów nie ma demokracji lokalnej. Jednak prasa wydawana przez władze samorządowe od lat budzi sporo kontrowersji.

Pojawiają się pytania o to, czy samorządy powinny publikować własne gazety? Jaka jest rzetelność prezentowanych tam informacji? Komu i czemu służą? Czy istnienie gazet prowadzonych przez samorządy i podległe im jednostki ma w ogóle podstawę prawną?

Nad tym, czy media samorządowe są patologią pod ochroną, zastanawia się Andrzej Andrysiak, Prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Zapraszamy do zapoznania się z jego artkułem.