Zarówno regulacje prawne jak i dokumenty konceptualne przenoszę problematykę zapewniania bezpieczeństwa społecznościom lokalnym na szczebel administracji terenowej i lokalnej struktury służb państwowych. Przyjęło się również, że zakres tych działań obejmuje – poza przygotowaniami obronnymi – problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego oraz wybranych elementów z obszaru bezpieczeństwa publicznego. Zasadnym jest jednak by kwestia zapewnianie bezpieczeństwa lokalnej wspólnoty w czasie pokoju i w sferach niezwiązanych z przygotowaniem obronnym była traktowana szerzej, jako element procesu zarządzania rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. Więcej w analizie prof. dr hab. Piotra Mickiewicza pt. Lokalne strategie bezpieczeństwa jako rozwiązanie umożliwiające kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Nr analizy: 18/2022