Prawo osób niepełnosprawnych do infrastruktury publicznej wolnej od barier architektonicznych to bardzo istotny element polityki społecznej, realizowanej także w zamówieniach publicznych. Usuwanie barier i zapewnienie dostępności dla wszystkich obywateli, w tym przede wszystkim, osób doświadczających trudności w mobilności czy percepcji, stanowi jedno z kluczowych zadań państwa i samorządu terytorialnego. Tymczasem izolacja społeczna, wykluczenie i dyskryminacja osób niepełnosprawnych, ale także osób starszych oraz innych grup, które ze względu na swoje cechy doświadczają trwałego bądź czasowego obniżenia sprawności, wciąż pozostaje poważnym problemem. Więcej w komentarzu dr Marcina Kępy: Klauzule i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych: infrastruktura publiczna dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Nr opinii: 25/2022