W ostatnich latach coraz głośniej rozbrzmiewają dyskusje o starzejących się społeczeństwach. Scenariusze kreślone przez Organizację Narodów Zjednoczonych pokazują, że w niedalekiej przyszłości nastąpi zasadnicza zmiana struktury ludności świata według kryterium wieku. O ile ilościowe zmiany stają się pewnym stabilnym już wyznacznikiem prognoz społecznych, to jednak uwagę przykuwają przemiany jakościowe, które dość często określane są mianem „nowej starości”. Oznaczają one zmiany w zachowaniach i postawach obywateli, ukierunkowane na ekspresję potrzeb oraz oczekiwań. Wspólnym mianownikiem tych przeobrażeń jest aktywność – nie tylko fizyczna, ale rozpatrywana również w kategoriach psychospołecznego funkcjonowania. Dzisiaj aktywność staje się wartością samą w sobie. Z perspektywy budowania i integrowania społeczności lokalnych procesy te nie mogą pozostać obojętne dla decydentów politycznych. 

O tym, jak samorządy mogą aktywizować seniorów można przeczytać w tekście autorstwa dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy i Wiktorii-Smołkowskiej-Jędo. Zapraszamy do lektury.

Link do tekstu