Według badań Polacy uwielbiają jeździć autami. Jednocześnie pozytywnie odnoszą się do transportu rowerowego. Jak się okazuje, wpływ na jego upowszechnienie mają nie tylko „twarde” czynniki, takie jak stan infrastruktury rowerowej czy prawo o ruchu drogowym, ale także czynniki kulturowe.

O tym pisze w opinii FRDL dr hab. Łukasz Zweiffel z Pomorskiej Szkoły Wyższej i Stowarzyszenia Rowerowe Katowice. 

Bariery kulturowe są jedną z najpoważniejszych przeszkód, jakie stoją na drodze do budowy systemu multimodalnego transportu zbiorowego, którego istotną część stanowi mobilność rowerowa. Bez pokonania tych barier, rozwój alternatywnych i ekologicznych form transportu – konkurencyjnych dla indywidualnego transportu samochodowego – jest niemożliwy.

LINK DO TEKSTU