Trening umiejętności społecznych dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności prowadzenia treningów umiejętności społecznych z podopiecznymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych przez opiekunów w codziennej pracy z podopiecznymi.
 • Zapoznanie z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla osób defaworyzowanych.
 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Trening Umiejętności Społecznych:
  • podstawowe założenia (wg Goldsteina),
  • cele indywidualne i grupowe,
  • rola terapeutów,
  • podstawowe założenia organizacyjne tj. liczba uczestników/ czas trwania/częstotliwość sesji.
 2. Dobór do grupy:
  • grupy docelowe oraz adresaci pracy metodą TUS,
  • główne trudności przejawiane przez uczestników z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera),
  • MAGICZNE PYTANIE.
 3. Organizacja zajęć:
  • umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS,
  • plany zajęć,
  • narzędzia do pracy z grupą,
  • określenie systemów motywacyjnych,
  • określenie zasad panujących na grupie oraz ich wprowadzenie i egzekwowanie,
  • wyznaczenie celów indywidualnych i grupowych,
  • współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników,
  • zasady reagowania w sytuacji występowania zachowań trudnych,
  • dostosowanie form pracy do specyfiki grupy.
 4. Ćwiczenia mające na celu:
  • dobór grupy,
  • określenie celów i narzędzi pracy,
  • określenie planu zajęć,
  • opracowanie systemu motywacyjnego,
  • określenie strategii postępowania w sytuacji, wystąpienia zachowań trudnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze, pracownicy socjalni, wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog, trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji personalnej, rozwiązywania konfliktów. Mediator rodzinny, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich, zajmuje się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz straty. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową dla sprawców przemocy domowej. Posiada wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line