System BeSTi@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Porady i wskazówki przydatne przy wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych oraz planowaniu budżetu i jego zmian

Cele i korzyści

Praktyczne poznanie wszystkich możliwości i funkcji Systemu BeSTi@ w celu poprawy wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych podczas spotkania z członkiem ekipy, która stworzyła i nadal modernizuje system BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Wymagania

Możliwe jest zabranie przez Uczestników własnych komputerów. W takim wypadku wymagane będzie, aby na komputerze znajdowały się:
- zainstalowany system BeSTi@,
- kopia bazy danych systemu, aby możliwe było odtworzenie na komputerze roboczym środowiska Państwa codziennej pracy w systemie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Możliwości Systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i ewidencji budżetu.
2. Rożne scenariusze pracy w Systemie jako narzędzia wielostanowiskowego (podział pracy):

a. BeSTi@ a SJO BeSTi@ w jednostkach podległych – różnice, wady i zalety.
b. Praca zdalna – wady i zalety.
3. Optymalna konfiguracja Systemu:
a. Uprawnienia użytkowników i role.
b. Prawa do jednostek podległych.
c. Omówienie modułu Administracja (wybrane elementy).
- Dane kontrolne.
- Słowniki systemowe.
4. Wysyłanie dokumentów.
a. Omówienie modułu „Komunikacja”.
5. Przygotowane sprawozdań budżetowych.
b. Omówienie modułu „Sprawozdania”.
c. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze.
d. Agregowanie danych.
e. Import danych z systemów zewnętrznych (pliki xml).
f. Wbudowane kreatory.
g. Weryfikacja poprawności danych.
h. Operacje hurtowe na sprawozdaniach.
i. Podglądy wydruków.
j. Operacje na tabelach ekranowych.
k. Eksport danych z BeSTii.
l. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
6. Przygotowanie i ewidencjonowanie zmian budżetu.
a. Omówienie modułu „Uchwały”.
- Słownik zadań.
- Konfiguracja szczegółowości załączników i konsekwencje wyborów.
b. Model „od szczegółu do ogółu” i model „od ogółu do szczegółu” – omówienie wariantów pracy.
c. Przygotowanie planów finansowych do projektu budżetu i uchwały budżetowej (słownik jednostek).
d. Przygotowanie projektu budżetu i uchwały budżetowej.
e. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów (automatyzacja pracy).
f. Zmiany w budżecie (uchwały i zarządzenia).
g. Import i eksport danych planistycznych.
h. Omówienie rodzajów podglądów wydruków i ich parametryzacja.
i. Operacje na tabelach ekranowych.
j. ”Korygowanie” dokumentów planistycznych – omówienie procedur.
7. Przygotowanie i ewidencjonowanie wieloletnich prognoz finansowych.
a. Omówienie modułu „WPF”.
b. Konfiguracja WPF i konsekwencje wyboru.
c. Przygotowanie WPF (projekt, uchwała, zmiany).
d. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów do tworzenia dokumentów.
e. Wykorzystanie kreatorów wewnętrznych.
f. Import i eksport danych WPF (pliki xml i Excel).
g. Podglądy wydruków i ich parametryzacja.
h. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
i. „Korygowanie” WPF – omówienie procedury sprostowania.
8. Analiza danych w BeSTii za pomocą raportów.
a. Omówienie modułu „Raporty”.
b. Działanie przykładowych raportów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy JST oraz pracownicy wydziałów finansowych JST obsługujący w swojej pracy system BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, specjalista w zakresie Systemu BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line