Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2021 to rok w którym pracodawca samorządowy pierwszy raz będzie rozliczał składki pracowników w ramach pracowniczych programów kapitałowych. Szkolenie pomoże całościowo spojrzeć na problematykę naliczania i rozliczania składek od pracownika i pracodawcy. Prowadząca kompleksowo omówi kwestie podlegania PPK, zgłoszenia do PPK oraz naliczania podatku dochodowego od składek.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) w zakresie prowadzenia rozliczeń PPK.
 • Przedstawione praktyczne aspekty rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników.
 • Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2021 r.
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podleganie PPK – weryfikowanie osób uprawnionych do zgłoszenia w PPK:
 2. Wyliczanie 3-miesięcznego okresu do zgłoszenia do PPK:
 3. Naliczanie składek od pracownika:
 4. Naliczanie składek od pracodawcy:
 5. Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie PPK a rozliczanie wpłat:
 6. Naliczanie podatku dochodowego:
 7. Podatek dochodowy tzw. belki pobierany w trakcie funkcjonowania PPK:
 8. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem PPK:
 9. Dyskusja z Uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
20 stycznia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00