Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2020 roku. Zasady przyjmowania na stan, księgowania i rozliczania dotacji podręcznikowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych od strony księgowej

Cele i korzyści

Przybliżenie pracownikom odpowiedzialnym w szkołach i w urzędach organów prowadzących za realizację zadania uwarunkowań formalno-prawnych oraz omówienie praktycznych aspektów rozliczenia dotacji celowej.

Uczestnicy szkolenia będą pracować warsztatowo – analizując problemy związane z rozliczaniem oraz rozwiązując konkretne przypadki rozliczeń.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom bezpiecznie i zgodnie z prawem zrealizować zadanie.

Szkolenie pozwoli też na wymianę doświadczeń dotyczących problemów napotykanych podczas pracy związanej z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Uwarunkowania formalno-prawne udzielania, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 2. Praktyczne aspekty realizacji zadań związanych z wydatkowaniem dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Omówienie możliwych problemów:
  • Zakup podręczników w zestawach,
  • Zakup urządzeń do drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych,
  • Fakturowanie i przyjęcie na majątek,
  • Gospodarowanie tzw. rezerwą podręcznikową,
  • Zmieniająca się liczba uczniów, migracje uczniów w trakcie roku szkolnego pomiędzy szkołami a wydatkowanie dotacji,
  • Wpłaty z tytułu zgubienia lub zniszczenia podręcznika.
 3. Rozliczanie dotacji związanej z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Rozliczanie dotacji przez szkoły prowadzone przez samorząd terytorialny.
 5. Rozliczanie dotacji celowej przez szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządy terytorialnego.
 6. Rozliczanie dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Aplikacje zapewniające wsparcie szkół i organów dotujących w rozliczaniu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 8. Ćwiczenia warsztatowe rozliczania dotacji w oparciu o konkretne przykłady.
 9. Dyskusja i wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i główni księgowi szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prawne bądź fizyczne, skarbnicy gmin, główni księgowi jednostek obsługujących szkoły podstawowe, nauczyciele bibliotek szkolnych, pracownicy urzędów gmin, kuratoriów oświaty, urzędów wojewódzkich zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W zakresie tematyki tzw. „bezpłatnych podręczników” w latach 2014-2020 przeszkolił około tysiąc urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń