Regulaminy organizacyjne i regulaminy pracy w JST w dobie pandemii

Adresaci

Sekretarze miast, gmin i powiatów, pracownicy i kierownicy działów płac i kadr w samorządach oraz jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad opracowywania i wdrażania w jednostce samorządowej podstawowych aktów prawa wewnętrznego: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz wynagradzania, w szczególności w okresie epidemii oraz zapoznanie się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów związanych z przedmiotem szkolenia.
Wskazanie czy i kiedy należy dostosować regulaminy pracy i regulaminy organizacyjne do zmian wprowadzonych w jednostce w związku z koronawirusem (m.in. zmian organizacyjnych, w zakresie pracy zdalnej, rotacyjnej, itp.).
Uzyskanie licznych porad i wskazówek z zakresu praktycznego stosowania przepisów w tym: jak powinna wyglądać struktura regulaminu, od kiedy powinien obowiązywać, jak prawidłowo należy zmieniać regulaminy?
Analiza przykładowych regulaminów organizacyjnych i pracy w jednostce.
Wskazanie aktualnego orzecznictwa dotyczącego tematyki regulaminów organizacyjnych i regulaminu pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne przygotowania regulaminu organizacyjnego.
 2. Struktura regulaminu organizacyjnego.
 3. Elementy obligatoryjne w regulaminie organizacyjnym.
 4. Przykładowy regulamin organizacyjny- omówienie.
 5. Publikacja regulaminu organizacyjnego a termin jego obowiązywania.
 6. Podstawa prawna wprowadzenia regulaminu pracy w zakładzie.
 7. Podstawowe elementy regulaminu pracy oraz konstruowanie istotnych zapisów w regulaminie pracy.
 8. Wprowadzanie nowego regulaminu a zmiana obowiązującego.
 9. Procedura uzgodnienia postanowień regulaminu pracy.
 10. Wejście w życie nowego regulaminu pracy.
 11. Przykładowy regulamin pracy- omówienie.
 12. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line