Przygotowanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle aktualnych przepisów prawa

Cele i korzyści

• Uczestnicy pod okiem eksperta poznają obowiązujące regulacje prawne w spółdzielniach mieszkaniowych.
• Wyjaśnimy, jakie dokumenty aktualnie są niezbędne do zwołania walnego zebrania spółdzielni.
• Omówimy zasady przeprowadzania walnego zebrania w spółdzielni mieszkaniowej.
• Wskażemy jak unikać błędów i pułapek wynikających z nieprawidłowej interpretacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
• Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę dotycząca praw i obrazków władz spółdzielni oraz jej członków.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. Przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej w świetle przepisów ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze
1. Zasady zwołania, przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej wynikające z ustaw Prawo spółdzielcze i ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.
2. Dokumenty określające zasady zwołania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia:
a. Statut spółdzielni.
b. Regulamin obrad walnego zgromadzenia.
c. Porządek obrad walnego zgromadzenia.
d. Projekty uchwał walnego zgromadzenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w spółdzielniach mieszkaniowych, zarządcy i administratorzy spółdzielni mieszkaniowych, osoby zamierzające nabyć mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej, osoby aktywnie udzielające się w pracach spółdzielni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687, uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i zajęciach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line