Praca zdalna - odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Cele i korzyści

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami odpowiedzialności w przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy zajęć zdobędą umiejętność stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w taki sposób, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

zwiń
rozwiń
Program

Podczas webinaru odpowiemy na pytania:

  1. Jak rozumieć pojęcie „szkoda” na gruncie RODO i z jakimi szkodami można mieć do czynienia w przypadku pracy zdalnej?
  2. Jak kształtują się są warianty odpowiedzialności na gruncie RODO?
  3. Jakie są podstawy i zasady odpowiedzialności w odniesieniu do administratora, podmiotu przetwarzającego, pracownika, IOD?
  4. Jakie są zasady odpowiedzialności administracyjnej?
  5. Co może podlegać ocenie Prezesa UODO w przypadku pracy zdalnej?
  6. Jakie są zasady odpowiedzialności pracowników w przypadku pracy zdalnej?
  7. Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych przy pracy zdalnej?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe szczególnie tych instytucji, które organizują pracę w systemie zdalnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Radca prawny, redaktor naczelna „ABI Expert”, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o., wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.
oraz
Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., prezes SBC Inspektor Sp. z o.o.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line