Podatek VAT w Instytucjach Kultury

Cele i korzyści

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu podatku VAT w kontekście typowych problemów pojawiających się podczas rozliczania podatku VAT przez instytucje kultury. Specyfika działania instytucji kultury wymusza indywidualne podejście do zasad funkcjonowania takich jednostek.
Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz oczekujące na wejście w życie istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:
• Czynności opodatkowane VAT.
• Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – kary umowne, odszkodowania.
• Transakcje, których kwalifikacja może rodzić problemy – wspólne przedsięwzięcia, sponsoring – opodatkowanie współorganizacji imprez, przedsięwzięć kulturalnych – biletowanych i niebiletowanych, podział w wpływów ze sprzedaży biletów (zarówno pomiędzy instytucjami kulturalnymi, jak i pomiędzy instytucją kultury a firmą, czy stowarzyszeniem, fundacją). 
2. Kiedy transakcje nieodpłatne podlegają opodatkowaniu?
• Nieodpłatne przekazanie towarów – jak kwalifikować wydanie materiałów podczas organizowanych wydarzeń?
• Nieodpłatne świadczenie usług – wydanie nieodpłatnych wejściówek, udostępnienie infrastruktury.
• Jak rozliczyć i dokumentować nieodpłatne świadczenia – czy wolno wystawić fakturę wewnętrzną?
3. Zmiany w ustawach podatkowych związane z systemem podatku VAT w 2020:
• Kasy online – kto musi wymienić kasę w 2020?
• Paragon z NIP. Komu można wystawić fakturę do paragonu?
• Nowa matryca stawek, wiążące informacje stawkowe – czy dobrze opodatkowujesz świadczenia?
• Biała lista podatników VAT – kiedy obostrzenia dotyczyć będą instytucji kultury?
• Podzielona płatność w instytucji kultury – możliwość czy obowiązek?
• Nowy JPK – podstawowe problemy. Czy musimy zmieniać nasze sprawozdawcze przyzwyczajenia?
4. Zasady odliczania podatku VAT:
• Zakres prawa do odliczenia i termin do odliczenia podatku.
• Finansowanie zakupu z dotacji i realizacja projektów unijnych, a odliczenie.
• Częściowe odliczenie podatku – współczynnik proporcji.
5. Pre-proporcja i proporcja w 2020 r.:
• Jak obliczać wskaźniki – czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
• Czy pre-proporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?
• Szczegółowe sposoby obliczania pre-proporcji – rozporządzenie dedykowane dla instytucji kultury.
• Korekta roczna, korekta wieloletnia – jak korygować proporcjonalnie odliczony VAT od inwestycji .
6. Prawidłowe rozliczenie podatku – najważniejsze zagadnienia:
• Zasady ustalania podstawy opodatkowania – najważniejsze problemy m.in. wpływ dotacji na podstawę opodatkowania VAT, czynsz najmu/dzierżawy i opłaty za media, korekta obrotu – rozliczenie faktur zmniejszających i zwiększających podstawę opodatkowania.
• Moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT m.in. określenie momentu wykonania usługi i dokonania dostawy towarów, usługi rozliczane okresowo, usługi budowlane, media.
• Kwalifikowalność VAT w instytucji kultury – o czym należy pamiętać?
• Faktura – wybrane zagadnienia – m.in informacje obowiązkowe na fakturze, dokumentowanie usług zwolnionych, odsprzedaż usług (tzw. refaktura), uproszczona faktura VAT – jak ująć w ewidencji paragon z NIP?
• Zwolnienia z opodatkowania – omówienie bieżącego stanowiska organów podatkowych w kwestii zakresu stosowania zwolnień z opodatkowania w instytucjach kultury.
7. Kryzys pandemiczny – istotne rozwiązania w VAT
• zwrot VAT – co warto wiedzieć? Jak szybko odzyskać środki?
• Metoda kasowa w VAT – czy mam do tego prawo? Plusy i minusy rozliczeń kasowych.
• Kwartalnie rozliczanie VAT – sposób na bez odsetkowe odroczenie rozliczeń z fiskusem.
• Uwolnienie środków z rachunku VAT – jakie możliwości ma podatnik?
• Stawka 0% na darowizny w celu walki z koronowirusem – kiedy można stosować?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do pracowników działów finansowo-księgowych w instytucjach kultury, dla pracowników innych jednostek, którzy wykonują czynności mające istotne znaczenie dla rozliczenia podatku VAT, skarbników oraz pracowników wydziałów finansowych w urzędach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, członek zarządu, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line