Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020 roku. Planowane zamiany od 2021 roku

Cele i korzyści

Usystematyzowanie i podniesienie wiedzy w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego w 2020 r. oraz podsumowanie najważniejszych zmian obowiązujących od 1.01.2020 r.

Zapoznanie z projektowanymi zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych 2021r.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe wzory formularzy PIT-11, IFT1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR (projekt): przychody, koszty, dochody za 2020 r. w nowych formularzach.
2. Sporządzanie informacji PIT-11 za 2020 r. dla pracowników:

• PIT „0” dla osób do 26 roku życia (przychody, koszty, ulga).
• Zasiłki i inne świadczenia .
• Podział składek i zaliczek na podatek dochodowy.
• Świadczenia z ZFŚS a PIT 11.
3. Sporządzanie informacji PIT-11 za 2020 r. dla zleceniobiorców:
• Przychody z umowy zlecenia, dzieło, kontraktów i inne.
• PIT „0” dla osób do 26 roku życia (przychody, koszty, ulga).
4. Sporządzanie informacji PIT-11 za 2020 r. dla cudzoziemców: rozliczenie roczne cudzoziemców (rezydent, nierezydent).
5. Zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2020 r. – przypomnienie:

• Zwiększenie kosztów uzyskania przychodów od 4 kwartału 2019 r.
• Skala podatkowa za 2020 r.
• Zmiana kwoty zmniejszającej podatek.
• Pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego.
• Oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej.
6. Wpływ „ulgi dla młodych” na rozliczenie roczne:
• źródła przychodów objęte zwolnieniem.
• ukończenie 26 lat.
• rozliczenie składek ZUS od przychodu zwolnionego z podatku.
• koszty uzyskania przychodu w tym rozliczenie kosztów 50%.
• zasady rozliczania podatku po przekroczeniu rocznych limitów: 17% czy 32%.
7. Pracownicze Plany Kapitałowe a PIT.
8. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy kadrowo-płacowi, osoby odpowiedzialne za naliczenie i pobór podatku dochodowego, główni księgowi, księgowi w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury, spółkach miejskich oraz osoby zainteresowanych tematem

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń