Wyrównywanie różnic edukacyjnych i interpersonalnych powstałych w czasie pandemii

Miejsce
Internet
Termin
06 września 2022
Czas trwania
17:00 - 20:00
Cena
239 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Wyrównywanie różnic edukacyjnych uczniów oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych są po okresie pandemii bardzo istotne, szczególnie w obliczu wojny na Ukrainie, dlatego proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia tego dotyczące.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Dwa lata pandemii mocno dały się we znaki zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dodatkowo pojawienie się w szkołach dzieci z Ukrainy nie ułatwiło zintegrowania uczniów po tych doświadczeniach i pracy nauczycieli na rzecz budowy kompetencji społecznych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zaprezentowane zostaną narzędzia i zachęty możliwe do wykorzystania w pracy z uczniami w celu wyrównywania różnic edukacyjnych i interpersonalnych. W trakcie szkolenia zaprezentujemy m.in. sposoby zachęcania uczniów do wystąpień, a przez to prezentacji swoich opinii i przemyśleń jak również wskazówki umożliwiające realizację programu mniejszym nakładem czasu pracy aby zyskać czas na gry, zabawy i integrację uczniów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wyrównywania różnic edukacyjnych i interpersonalnych poprzez wykorzystanie narzędzi i zachęt wykorzystywanych w pracy z uczniem.
• Korzyści dla uczestnika szkolenia:
- Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z uczniami tak, aby zrealizować program mniejszym nakładem czasu, zyskując przestrzeń na gry, zabawę i integrację.
- Poznanie technik, które pozwolą ośmielić uczniów do wystąpień, podczas których będą prezentować swoje opinie i przemyślenia.
- Poznanie metod pozwalających na pracę z cała grupą. Uzyskanie wskazówek jak kierować grupą, aby praca tempem najwolniejszego ucznia nie wiązała się z bezczynnością bardziej zaawansowanych kolegów i koleżanek, a wręcz mogła być okazją do ich większej aktywności.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie i poznanie oczekiwań uczestników.
2. Jak wykorzystując Cykl Kolba uczynić zajęcia efektywniejszymi, przy mniejszym nakładzie czasu, zyskując przestrzeń na zabawę i integrację?
3. Praca projektowa jako odpowiedź na deficyty interpersonalne.
4. Budowanie komunikatów z „Ja” – bezpieczna przestrzeń do wymiany doświadczeń.
5. Wykorzystywanie cyfrowych narzędzi do osiągnięcia założeń programowych i wyrównywania różnic edukacyjnych.
6. Jak rozwijać pasje i zainteresowania uczniów w obrębie nauczanego przez nas przedmiotu?
7. Podsumowanie warsztatu, wymiana doświadczeń.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy zatrudnieni w placówkach oświatowych, wszyscy zainteresowani tematem wyrównywania różnic edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, andragog i absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wspiera organizacje i szkoły w wykorzystywaniu współczesnych technologii w edukacji, a także szkoli i występuje medialnie dostarczając najnowszych informacji o zmieniającym się cyberświecie i sposobach radzenia sobie z uzależnieniem od social mediów. Z powodzeniem realizował projekty z Google, NASK, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, czy MSWiA. W latach 2020-2022 przeszkolił kilkuset nauczycieli i kilkadziesiąt Rad Pedagogicznych w ramach projektów „Lekcja Enter”, „Latarnicy2020” i „Latarnicy w Akcji”, a także świadczył mentoring dla szkół i dyrektorów. Ambasador i trener regionalny w projekcie „Lekcja Enter” realizujący szkolenia i mentoring dla trenerów lokalnych oraz reprezentujący projekt w kontakcie z samorządami. Prezenter i koordynator medialny Społecznej Inicjatywy Narkopolityki.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Informacje dodatkowe

Cena: 239 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 września 2022 r.