• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Vademecum radnego w materii prawa oświatowego

Miejsce
Internet
Termin
17 lipca 2024
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
399/435 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 lipca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane radnym gmin, miast i powiatów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat prawa oświatowego oraz zrozumieć swoją rolę i odpowiedzialności w kontekście zarządzania oświatą na poziomie samorządowym. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat przepisów regulujących funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce oraz praktycznych wskazówek dotyczących nadzorowania i wspierania szkół oraz placówek edukacyjnych.

Ważne informacje o szkoleniu

• Regulacje prawne dotyczące zarządzania oświatą oraz statusu nauczycieli ulegają ciągłym zmianom. Gminy i powiaty jako organy prowadzące szkoły, przedszkola, placówki oświatowe odpowiedzialne są za realizację konkretnych zadań wynikających z przepisów, w tym wiążących się z koniecznością wprowadzania regulacji w randze uchwał organu stanowiącego. 
W przypadku regulacji dotyczących spraw oświatowych mamy do czynienia z wieloma warunkami jakie musi spełnić organ prowadzący szkołę chcąc wprowadzić konkretne rozwiązania dotyczące podległych jednostek oświatowych lub zatrudnionych w nich nauczycieli. Bardzo ważną rolę w w/w procesie stanowią podział kompetencji pomiędzy organami gminy - stanowiącym i wykonawczym, odpowiednia kolejność czynności podejmowanych w procesie legislacyjnym oraz współpraca organu prowadzącego z organem nadzoru pedagogicznego (kuratorem oświaty) i związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy zakres zadań ustawowych i odpowiedzialność gminy/powiatu jako organu prowadzącego szkołę/przedszkole/placówkę oświatową.
• W praktyczny sposób omówimy warunki jakie musi spełnić organ prowadzący szkołę chcąc wprowadzić konkretne rozwiązania dotyczące podległych jednostek oświatowych lub zatrudnionych w nich nauczycieli, których znajomość i umiejętność praktycznego stosowania w procesie tworzenia uchwał pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji w postaci ich uchylenia przez nadzór prawny wojewody.

zwiń
rozwiń
Program

1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu oświaty oraz status nauczycieli.
2. Zadania własne gminy i powiatu w zakresie prowadzenia szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
3. Odpowiedzialność organu prowadzącego szkołę w zakresie:
4. Określony przepisami podział kompetencji w zakresie wykonywania zadań organu prowadzącego szkołę pomiędzy organ stanowiący (radę gminy/powiatu) oraz organ wykonawczy (wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta/ zarząd powiatu).
5. Wykaz uchwał podejmowanych w zakresie spraw oświatowych przez radę gminy i radę powiatu. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad gmin/miast/powiatów, radni, szczególnie przewodniczący i członkowie komisji oświaty oraz wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta. Autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Trenerka szkoleń z branży oświatowej, wysoko oceniana przez ich uczestników.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Piotr Kubiak
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 lipca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lipca 2024 r.