Standaryzowanie zatrudnienia specjalistów w szkole i przedszkolu od 1 września 2022 r.

Miejsce
Internet
Termin
26 sierpnia 2022
Czas trwania
09:30 - 13:30
Cena
309 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Proponujemy Państwu temat, który co roku staje się aktualny w związku z ruchem kadrowym specjalistów zatrudnionych w szkołach. 

Ważne informacje o szkoleniu

Uchwalona 8 kwietnia br. przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty zawiera m.in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach, które będą miały zastosowanie od 1 września 2022 r. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli Państwu zapoznać się z nowymi wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zatrudnienia specjalistów i dostarczy podpowiedzi jak je zastosować w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zmian prawnych dotyczących zatrudniania w szkołach i przedszkolach specjalistów oraz standardów ich zatrudnienia.
 • Uzyskanie podpowiedzi jak w praktyce określić minimum liczby etatów pedagoga specjalnego i psychologa w łącznej liczbie etatów specjalistów.
 • Wskazanie jak zaplanować i zrealizować finansowanie specjalistów w szkole, przedszkolu i jak to wpłynie na dotowanie jednostek niesamorządowych?
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie wprowadzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w związku z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego.
 2. Powiązanie zapisów w orzeczeniu/opinii z obowiązkiem realizacji przez szkołę/przedszkole odpłatnych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 3. Planowanie specjalistów w szkole/przedszkolu od 1 września 2022 - jak w praktyce zastosować przepisy?
 4. Pedagog specjalny - czyli kto i po co?
 5. Jak określić minimum liczby etatów pedagoga specjalnego, psychologa w łącznej liczbie etatów specjalistów? Zmiany w trakcie roku szkolnego.
 6. Zatrudnianie specjalistów w szkole/przedszkolu - planowanie zatrudnienia, uzupełnianie etatów, ustalanie pensum- wzór uchwały.
 7. Finansowanie specjalistów w szkole/przedszkolu - planowanie, rozliczanie, wynagradzanie.
 8. Wpływ zmian na dotowanie jednostek niesamorządowych.
 9. Aneksy do arkuszy organizacyjnych- wdrożenie zmian w organizacji.
 10. Wnioski, pytania, odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych samorządowych i niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener- edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 sierpnia 2022 r.