Monitoring wizyjny w JST. Zadania. Uprawnienia. Obowiązki IOD

Miejsce
Internet
Termin
24 września 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
309 zł
Zapisz się na szkolenie
PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie, podczas którego nasz ekspert przedstawi praktyczne stosowanie monitoringu w JST w oparciu o decyzje UODO wydawane w przypadku naruszeń. Wskazane zostaną m.in. aspekty rozwiazywania problemów z monitoringiem wizyjnym, szczególnie w kontekście praw podmiotu danych, a także zostaną zaprezentowane obowiązki Inspektorów Ochrony Danych w tym zakresie. Spotkanie prowadzone będzie w oparciu o zasadę „lepszy przykład niż wykład” w związku z tym uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi materiałami w szczególności z: regulaminem monitoringu, fragmentem analizy ryzyka dla systemu monitoringu wizyjnego, z procedurą realizacji praw podmiotu danych oraz ze ścieżką postepowania w przypadku naruszenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekazanie praktycznych wskazówek opisujących funkcjonowanie monitoringu wizyjnego.
  • Wskazanie najbardziej newralgicznych obszarów/aktywów w związku z monitoringiem wizyjnym.
  • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów.
  • Możliwość omówienia posiadanych systemów monitoringu.
  • Przykładowa dokumentacja związana z monitoringiem wizyjnym.
  • Analiza ryzyka dla monitoringu wizyjnego, jak i dlaczego trzeba przeprowadzić? Praktyczne omówienie problemu.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Dane osobowe w monitoringu wizyjnym a wymagania RODO – wprowadzenie.
  2. Podstawy prawne z uwzględnieniem przepisów sektorowych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych w tym danych szczególnej kategorii w systemie monitoringu wizyjnego.
  4. Zasady przetwarzania danych (zgodność z prawem, minimalizacja przetwarzania, celowość, ograniczenie przechowywania) w związku z monitoringiem wizyjnym.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Spotkanie skierowane jest w szczególności do IOD w JST, a także do sekretarzy, pracowników placówek oświatowych oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie monitoringu w jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Nieetatowy współpracownik Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, audytor w zakresie realizacji wymagań zgodnych z KRI oraz audytor wiodący ISO 27001, obecnie zatrudniony jako inspektor ochrony danych w jednostkach samorządu terytorialnego, prelegent z wieloletnim doświadczeniem na szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego. Wykładowca ceniony i polecany przez członków Forum Ochrony Danych działającego przy FRDL.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 42 307 32 65
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 21 września 2021 r.