Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS w 2020 roku

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej teorii i praktyki w zakresie wynagrodzeń pracowniczych i osób współpracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz naliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: wynagrodzeń, umów, potrąceń oraz naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w tym podstawy wymiaru świadczeń.

Omówienie zagadnień programu na ciekawych i praktycznych przykładach.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Lista płac - aspekty praktyczne w przygotowaniu listy wypłat:
  1. Lista płac – jej budowa, elementy, cel. Na co zwrócić uwagę przy jej przygotowaniu.
  2. Poprawne naliczanie wynagrodzeń.
  3. Regulamin wynagradzania a list płac.
  4. Składniki listy płac.
  5. Minimalne wynagrodzenie.
  6. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
  7. Dodatek za pracę w godzinach nocnych.
  8. Wynagrodzenie urlopowe.
  9. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – w jakich przypadkach wykorzystujemy naliczenie jak za ekwiwalent. 
  10. Ustalanie stałych i zmiennych składników.
  11. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca.
  12. Zmiana wynagrodzenia lub wymiaru etatu.
 2. Zasady dokonywania potrąceń na przykładach:
  1. Kwoty wolne od potrąceń.
  2. Potrącenia za zgodą pracownika a bez zgody pracownika.
  3. Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne.
  4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
  5. Potrącenia ZFŚŚ.
  6. Potrącenia z zasiłków.
  7. Zbieg tytułów egzekucyjnych. Kolejność potrąceń.
  8. Potrącenia na wniosek sądu.
  9. Potrącenia administracyjne.
 3. Umowy cywilnoprawne:
  1. Gwarancja minimalnej stawki, wyjątki.
  2. Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy.
  3. Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej (zlecenia, dzieła).
  4. Odróżnianie umów zleceń o umów o dzieło.
 4. Opłacanie składek za pracowników i zleceniobiorców:
  1. Rozliczanie składek ZUS za pracownika.
  2. Umowa cywilnoprawna a ZUS.
  3. Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.
  4. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne.
  5. Składki za przedsiębiorców.
 5. Zbiegi tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym:
  1. umowy zlecenia – umowy o pracę.
  2. umowy zlecenia uczniów, studentów.
  3. umowy zlecenia a prowadzenie j działalności gospodarczej.
  4. umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopów.
  5. umowy zlecenia z własnym pracownikiem.
  6. umowy zlecenia z emerytem, rencistą.
 6. Dyskusja i podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line