Kurs: Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych. Kompendium wiedzy dla osób prowadzących sprawy kadrowe

Miejsce
Internet
Termin
17-19 sierpnia 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
750 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Polecamy Państwu udział w 3-dniowym kursie, prowadzonym w formie warsztatów, dotyczącym spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. Udział w kursie gwarantuje zdobycie oraz usystematyzowanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w oświacie, a także pozyskanie aktualnej wiedzy gwarantującej minimum wiedzy do prowadzenia spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. Część teoretyczna wzbogacona zostanie warsztatami, celem nabycia umiejętności przygotowywania odpowiednich dokumentów kadrowych.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień
Zakres stosowania Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i innych przepisów. Obowiązki pracownicze (nauczyciela, pracowników niebędących nauczycielami). Zasady oceniania nauczycieli. Obowiązki związane z realizacją stażu przez nauczycieli i awansem zawodowym. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna.
II dzień
Nawiązywanie stosunku pracy. Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli. Ruch kadrowy, zmiany w stosunku pracy w ruchu kadrowym i w trakcie roku szkolnego. Rozwiązywanie stosunku pracy, w tym ze względów organizacyjnych. Teka akt osobowych. Czas pracy pracowników i nauczycieli. Urlopy wypoczynkowe i uprawnienia socjalne. Ochrona zdrowia (badania lekarskie, urlop dla poratowania zdrowia). Sprawy emerytalne i rentowe. Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.
III dzień
Wynagrodzenia nauczycieli (w tym za czas przepracowany i nieprzepracowany, godziny ponadwymiarowe, postojowe i w okresie pandemii). Inne świadczenia ze stosunku pracy (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy). Wynagrodzenie (ekwiwalent) za urlop wypoczynkowy. Zasady zatrudniania, wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników niebędących nauczycielami.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy kadrowe w tych placówkach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Główny Specjalista ds. Kadr w Kuratorium Oświaty w Krakowie, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena:
750 zł netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania kursu ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w 3 dniowym profesjonalnym kursie on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia kursu, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 12 sierpnia 2020 r.
UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Zadaj pytanie on-line