Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy prawidłowości stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w miejscu pracy, przestrzegania przepisów prawa pracy i stanu BHP

Cele i korzyści
 • Nabycie i poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy.
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie praw i obowiązków kontrolowanego pracodawcy.
 • Poznanie zasad odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracowników.
 • Uniknięcie błędów mogących skutkować odpowiedzialnością przed inspektorem pracy lub innymi trudnościami.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kontrola prawidłowości stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w urzędach – omówienie listy kontrolnej.
 2. Zasady wprowadzenia pracy zdalnej lub rotacyjnej.
 3. Proces wnioskowania i rozliczania nadgodzin w czasie pracy w domu.
 4. Dokumentacja pracownicza 2020 i ewidencja czasu pracy. Wzory dokumentów. Interpretacje.
 5. Czas pracy – omówienie listy kontrolnej.
 6. Urlopy wypoczynkowe.
 7. Prawo pracodawcy do danych osobowych pracownika. 
 8. Metody kontroli pracowników - zakres uprawnień kontrolnych i nadzorczych pracodawcy.
 9. Równe traktowanie w zatrudnieniu.
 10. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy.
 11. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny SARS-CoV-2. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących pracownikami na podstawie przepisów Kodeku pracy, Kodeksu karnego oraz Kodeksu cywilnego szczególnie w zakresie nadzoru nad bhp.
 12. Obowiązki i prawa kontrolowanego pracodawcy wobec organów Państwowej Inspekcji Pracy. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

wszystkie podmioty podlegające kontroli inspektora pracy: pracodawcy, urzędy i instytucje publiczne, placówki oświatowe, itp., pracownicy działów kadr, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy służby bhp oraz wszystkie inne osoby wykonujące czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, a także podmioty zatrudniające osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Starszy inspektor pracy, specjalista czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line