Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce

Cele i korzyści
  • Poszerzenie wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących kas zapomogowo - pożyczkowych.
  • Uzyskanie wiedzy, pozwalającej na stwierdzenie czy nasza kasa zapomogowo- pożyczkowa działa prawidłowo.
  • Przedstawienie w sposób praktyczny kwestii związanych z problematyką funkcjonowania kas, w szczególności statutu, zasad funkcjonowania, zasad udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, egzekucji.
  • Omówienie niezbędnej dokumentacji dotyczącej działalności PKZP.
  • Wskazanie obowiązków spoczywających na KZP jako Administratorze Danych Osobowych.
  • Analiza aktualnego orzecznictwa i interpretacji podatkowych z zakresu działalności PKZP.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP).
2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową? Jak zweryfikować czy kasa zapomogowo - pożyczkowa działa w sposób prawidłowy?
3. Międzyzakładowa kasa zapomogowo - pożyczkowa – podstawy działania.
4. Statut jako podstawa działania PKZP

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów księgowości, pracowników rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczony trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line