• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna. Omówienie najważniejszych zagadnień

Miejsce
Internet
Termin
22 lipca 2024
Czas trwania
09:00 - 13:30
Cena
435 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom działów kadr i płac, którego przedmiotem będą umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego zapoznamy uczestników z praktycznymi aspektami przygotowywania umów. W ramach szkolenia zostaną przedstawione m.in.: podstawowe zasady prawa umów, zasady dotyczące tworzenia tekstu umowy a także nasz ekspert omówi okoliczności, w których istnieje możliwość przekwalifikowania umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę oraz poznają konsekwencje zawierania niewłaściwego rodzaju umów. Dzięki zdobytym informacjom i wskazówkom uczestnicy będą mogli ocenić zgodność swoich działań z przepisami prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zatrudniania/ nawiązywania współpracy na podstawie umowy o pracy i umów cywilnoprawnych.
  • Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego określenia rodzaju umowy w stosunku do okoliczności faktycznych.
  • Poznanie różnic pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.
  • Pozyskanie wiedzy w zakresie postanowień umownych, które warto stosować w umowach cywilnoprawnych.
  • Możliwość uzyskania porad i wskazówek od eksperta odnośnie tematu szkolenia.
  • Dodatkowo uczestnicy otrzymają: materiały merytoryczne z opisem najistotniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu, w tym odesłanie do orzecznictwa sądowego i przepisów prawa.
zwiń
rozwiń
Program

1. Umowa o pracę:
a) omówienie kluczowych cech stosunku pracy,
b) ograniczenie zasady swobody umów w kontekście ustalenia treści umowy o pracę.
2. Umowy cywilnoprawne:
a) umowa zlecenie – kluczowe cechy umowy, omówienie na przykładach,
b) umowa o świadczenie usług - kluczowe cechy umowy, omówienie na przykładach,
c) umowa o dzieło - kluczowe cechy umowy, omówienie na przykładach,
d) umowa B2B - kluczowe cechy umowy, omówienie na przykładach,
e) zestawienie wszystkich umów i omówienie najważniejszych różnic pomiędzy w/w umowami. 
3. Ćwiczenie warsztatowe w zakresie prawidłowego kwalifikowania umów: 
a) praca z krótkimi kazusami w oparciu o wybrane orzecznictwo,
b) omówienie różnic pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawymi.
4. Zmiana umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę:
a) w jakich przypadkach jest możliwe przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę? 
b) konsekwencje zawarcia umowy cywilnoprawnej w warunkach wskazujących na stosunek pracy,
c) kto może zgłosić roszczenie o przekwalifikowanie umowy? 
d) praca warsztatowa: omówienie przykładów na podstawie wybranego orzecznictwa. 
5. W jaki sposób można zawrzeć „bezpieczną” umowę cywilnoprawą?
a) praca warsztatowa w oparciu o wzór umowy cywilnoprawnej - omówienie istotnych postanowień, 
b) jakich postanowień unikać w umowach cywilnoprawnych? podsumowanie pracy warsztatowej. 
6. Pytania i dyskusja. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudniające pracowników i współpracowników, pracownicy działów kadr i płac, osoby zainteresowane aktualizacją wiedzy w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokatka, trenerka biznesu, mediatorka sądowa. Ekspert w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego i procesu sądowego. Pracowała zarówno dla renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie, jak również jako in-house lawyer dla dużych spółek kapitałowych między innymi z branży medialnej i nieruchomościowej. Od ponad 10 lat zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia i warsztaty, najczęściej z zakresu sporządzania umów lub prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Agnieszka Osman
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 lipca 2024 r.