• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

online
Miejsce
Internet
Termin
25 lipca 2024
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podatki świadczenia pracownicze, które są istotnym zagadnieniem zarówno dla działów kadrowo-płacowych, jak i finansowo-księgowych w instytucji.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób ustalać i rozliczać świadczenia chorobowe i macierzyńskie pracowników oraz zleceniobiorców. Podczas zajęć zaprezentujemy najnowsze interpretacje, orzeczenia, wyroki sądowe w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych oraz przeanalizujemy najczęstsze błędy związane z rozliczaniem świadczeń chorobowych i sposobów ich rozwiązywania, ze wskazaniem tych które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
Nasze zajęcia to możliwość poznania zasad prawidłowego ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia. To również prezentacja praktycznych wskazówek i przykładów prawidłowego rozliczania świadczeń chorobowych.
Szkolenie poprowadzi praktyk, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących ustalania i rozliczania świadczeń, a przede wszystkim zapoznanie z przepisami dotyczącymi rozliczania świadczeń chorobowych i macierzyńskich ze wskazaniem praktycznych sposób naliczania świadczeń chorobowych oraz najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych.
• Wyjaśnienie wątpliwości i poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
2. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
3. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
4. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
5. Jak ustalić okres zasiłkowy?
6. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
7. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
8. Jak ustalać podstawę zasiłku chorobowego w przypadku przedłużania umów o pracę?
9. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
10. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
11. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
12. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
13. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku choroby pracownika, z którym zawarto dwie umowy o pracę?
14. Jakie zasady obowiązują przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
15. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego? Czy pierwszeństwo ma zasiłek opiekuńczy, czy choroba pracownika?
16. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
17. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?
18. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
19. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
20. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia z własnym pracownikiem – nowe przepisy?
21. Przez jaki okres przysługują świadczenia chorobowe po ustaniu tytułu do ubezpieczenia?
22. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Agnieszka Osman
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 lipca 2024 r.