• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Mobbing w miejscu pracy, przeciwdziałanie oraz charakterystyka zjawiska na podstawie praktycznych przykładów. Szkolenie dla kadry zarządzającej

Miejsce
Internet
Termin
17 lipca 2024
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
399/439 zł
Zapisz się na szkolenie

Cena: 439 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 3 lipca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane działom kadr i wszystkim zainteresowanym tematyką prawa pracy. Proponujemy zajęcia dotyczące zjawiska mobbingu i przeciwdziałania tego typu działaniom.

Ważne informacje o szkoleniu

Regulacje Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, gdyż w myśl przepisów odpowiada on nie tylko za własne działania, ale ponosi odpowiedzialność za działania swoich podwładnych. Dlatego niezwykle ważne jest, by kadra zarządzająca instytucji potrafiła trafnie zdiagnozować wszelkie sytuacje, noszące znamiona mobbingu i im skutecznie przeciwdziałać.

Proponujemy Państwu uczestnictwo w zajęciach, podczas których:

  • Omówimy problematykę mobbingu w miejscu pracy -wskazując na konkretne przykłady,
  • Podpowiemy, jak zachować się wobec pracownika który narusza przepisy antymobbingowe,
  • Wskażemy rolę i odpowiedzialność kadry kierowniczej wobec tego zjawiska.

Zajęcia poprowadzi radca prawny, która od wielu lat przeprowadza szkolenia dla administracji publicznej, także w zakresie regulacji z obszaru prawa pracy, doskonale znająca specyfikę jsfp, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

 

Uwaga! Szkolenie to proponujemy także w formule zamkniętej dla kadry zarządzającej całej instytucji!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie praktycznych informacji dotyczących mobbingu, podpowiedzi jak jako kadra zarządzająca należy reagować na jego zgłoszenia i jak skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.
  • Wskazanie zachowań, które powodują odpowiedzialność pracodawcy.
  • Prezentacja działań, które podejmuje pracodawca, służących zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy.
  • Analiza zapisów antymobbingowych i procedur w wewnętrznej dokumentacji instytucji, wskazanie roli kadry zarządzającej w tworzeniu i przestrzeganiu ich zapisów.
  • Omówienie postępowania przed sądem pracy w związku ze zgłoszeniem mobbingu.
  • Przedstawienie orzeczeń sądowych w tym zakresie.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas zajęć z ekspertem- praktykiem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest mobbing?
2. Przyczyny i źródła mobbingu.
3. Rodzaje mobbingu. Mobbing wstępujący, mobbing poziomy i pionowy.
4. Konflikt jako źródło mobbingu.
5. Cechy mobbingu. 
6. Dyskryminacja a mobbing.
7. Konflikt a mobbing.
8. Molestowanie seksualna a mobbing.
9. Cechy bezpośredniego przełożonego i ich wpływ na zjawisko mobbingu.
10. Sprawca mobbingu – mobber – charakterystyka.
11. Ofiara mobbingu – charakterystyka.
12. Zarządzanie i kierowanie pracownikami a mobbing. 
13. Rola kadry kierowniczej wobec zjawiska mobbingu.
14. Testowanie mobbingu a rola kadry zarządzającej.
15. Diagnozowanie zjawiska mobbingu. Jak rozpoznawać zachowania mobbingowe? Rozpoznawanie mobbingu – case studies.
16. Jakie są przykładowe sytuacje, które mogą wyczerpywać znamiona mobbingu?

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca w jednostkach sektora finansów publicznych i jednostkach podległych, sekretarze, dyrektorzy wydziałów i osoby, zajmujące się kadrami, przedstawiciele związków zawodowych, kadra zarządzająca firm, fundacji, stowarzyszeń, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy, przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Magdalena Kubik-Szczerba
Zastępca Dyrektora FRDL POST
tel. 17 862 69 64
magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 3 lipca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.