Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

Miejsce
Internet
Termin
24 sierpnia 2022
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
319 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Poza ułatwieniem wykonywania swoich czynności służbowych Uczestnicy otrzymają informacje odnośnie unikania ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych roszczeń pracowników.
• Uczestnicy będą mogli dużo lepiej przygotować się na ewentualne postępowania kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Poruszane zagadnienia pozwolą na zażegnanie wszelkich konfliktowych lub spornych sytuacji odnośnie wymogów dotyczących bhp, które mogą pojawić się na linii relacji pracodawca – pracownik.
• Materiały szkoleniowe będą zawierały aktualny stan prawny, orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska urzędów (m.in. Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy), poglądy prezentowane w literaturze prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Jakie są najważniejsze obowiązki pracodawcy dotyczące konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykonywaniu czynności administracyjno-biurowych?
2. Profilaktyczne badania lekarskie. Czy podczas stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca nie musi kierować pracowników na badania lekarskie? W jakich sytuacjach pracodawca może dopuścić pracownika do pracy na stanowisku administracyjno-biurowym bez konieczności przeprowadzania badań wstępnych?
3. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy podczas stanu zagrożenia epidemicznego szkolenia bhp mogą odbywać się zdalnie? W jaki sposób stan zagrożenia epidemicznego wpływa na ważność szkoleń z zakresu bhp? Po spełnieniu jakich warunków pracodawca może zrezygnować ze szkoleń z zakresu bhp?
4. Wypadki przy pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy? Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny takiego zdarzenia? W jakim terminie należy sporządzić dokumentację powypadkową? Jak należy się zachować, gdy pracownik nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego?
5. Ocena ryzyka zawodowego przy uwzględnieniu czynników psychospołecznych (np. stres). Jakie działania profilaktyczne może podjąć pracodawca w przypadku wykonywania pracy biurowej?
6. Zapewnienie środowiska pracy wolnego od mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania w zatrudnieniu. Jak pracodawca może zapobiegać potencjalnym działaniom lub zaniechaniom mającym znamiona mobbingu?
7. Praca w wysokiej lub niskiej temperaturze. Jakie działania ma obowiązek podjąć pracodawca w razie pracy w zbyt wysokiej (lub zbyt niskiej) temperaturze? Czy pracownik może odmówić wykonywania obowiązków ze względu na zbyt wysoką (lub zbyt niską) temperaturę w pomieszczeniu biurowym?
8. Ergonomia pracy przed laptopem lub monitorem ekranowym. Kiedy pracownikowi przysługują przerwy przy pracy przed monitorem ekranowym? Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik mógł domagać się zwrotu kosztów z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok?
9. Właściwe wyposażenie stanowiska pracy przy wykonywaniu obowiązków administracyjno-biurowych
10. Czynniki uciążliwe i choroby zawodowe występujące przy pracy biurowej.
11. Wymagania dla budynków pracy przy wykonywaniu obowiązków administracyjno-biurowych. Czy pracodawca ma obowiązek zorganizować dla pracowników pomieszczenia typu palarnie lub stołówki? Jakie są wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?
12. Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy – przepisy wykroczeniowe oraz potencjalne roszczenia pracowników.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Agnieszka Osman
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum /w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 17 sierpnia 2022 r.