Forum Skarbników: Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe?

Miejsce
Internet
Termin
19 sierpnia 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
180/249 zł
Zapisz się na szkolenie
PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Celem sesji szkoleniowej jest poznanie zasad związanych z finansowaniem zadań oświatowych. 
Podczas sesji szkoleniowej:
Uczestnik zrozumie przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości.
Uczestnik pozna zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły, a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymuje się subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu). 
Pokażemy, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zasady podziału subwencji ogólnej. Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę.
3. Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
4. Realny wpływ samorządu na wydatki oświatowe. Prawo oświatowe czy prawo finansowe? Władza zawarta w planie finansowym szkoły i przedszkola.
5. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd ? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty , a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela  dyplomowanego.
6. Godziny ponadwymiarowe. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
7. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
8. Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
9. Subwencja na dzieci niepełnosprawne i ograniczona możliwość jej wydatkowania. Gdzie szukać wydatków do rozliczenia choć nie ponosi się ich dodatkowo? Co ułatwia rozliczenie subwencji?
10. Nauczanie indywidualne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
11. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były pracownik MEN, który był odpowiedzialny za naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej i finansowanie zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Roman
Specjalista ds. szkoleń
tel. 223519327
elzbieta.roman@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla członków Forum wynosi 180 zł od osoby i pokryty będzie z opat członkowskich za miesiąc sierpień 2020 r. Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 249 zł.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 14 sierpnia 2020 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub
e-mail: elzbieta.roman@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zadaj pytanie on-line