Forum Sekretarzy: Funkcjonowanie administracji samorządowej w okresie stanu epidemii.

Cele i korzyści

Celem spotkania Forum jest zapoznanie uczestników ze specyficznymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania administracji samorządowej w okresie stanu epidemii oraz przedstawienie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania urzędu w tym okresie. Szkolenie obejmie również najważniejsze informacje o modyfikacji przepisów dotyczących rady gminy (powiatu), organu wykonawczego, funkcjonowania i organizacji urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

Program szkolenia:
1. Stan epidemii i ograniczenie z nim związane:
a) wprowadzenie stanu epidemii,
b) ograniczenia związane ze stanem epidemii,
c) wymogi bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii.
2. Szczególne rozwiązania z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.):
a) dotyczące rady gminy (powiatu),
b) dotyczące organu wykonawczego,
c) dotyczące funkcjonowania i organizacji urzędu,
d) dotyczące jednostek organizacyjnych.
3. Dobre praktyki w zakresie organizacji administracji samorządowej w okresie stanu epidemii.
4. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line