Sesja szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych

Miejsce
Internet
Termin
18 maja 2021
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
300/400 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do udziału w sesji szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego.

Program sesji szkoleniowej

Moduł I Założenia i kierunki reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce.
Przedstawiający: Łukasz Marciniak
- Zastępca Dyrektora w Departamencie Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
Moduł II Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
1. Główne przesłanki aktualizacji / budowy strategii rozwoju jst.
2. Wytyczne w zakresie budowy strategii rozwoju jst zawarte w nowelizacji ustawy zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
3. Konstruowanie strategii rozwoju gmin – etapy prac, elementy procesu.
4. Tryb i metody konsultacji dokumentów strategicznych wg nowelizacji ustawy
5. Procedura opiniowania strategii rozwoju gminy.
6. Strategia a dokumenty planowania przestrzennego.
7. Rola strategii w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w tym:
• Krajowy Plan Odbudowy.
• Fundusz Sprawiedliwej Transformacji,
• Europejski Zielony Ład.
Przedstawiający: Wojciech Odzimek - dyrektor FRDL POST i FRDL MISTiA. Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, NGO`s i PES. Autor poradnika i filmu instruktażowego w zakresie budowy strategii rozwoju zgodnie z wymaganiami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Moderator procesów budowy strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, realizator badań, analiz i audytów w sferze publicznej i gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w kreowaniu i kierowaniu projektami, moderowaniu sesji strategicznych, konstruowaniu strategii i planów rozwojowych, prowadzeniu badań, opracowywaniu analiz społecznych i gospodarczych, realizacji audytów oświaty itp.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Marcin Wielgus
Zastępca Dyrektora
tel. 604 078 421
marcin.wielgus@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 300 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum. 400 PLN netto dla osób nie zrzeszonych w Forum.

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 14 maja 2021 r. e-mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.