Forum Pracowników Kadr „Regulaminy pracy i Sygnaliści w JST"

Miejsce
Internet
Termin
13 maja 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
180/279 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie online.

Program

Moduł I Regulamin pracy w JST.
Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad opracowywania i wdrażania i aktualizacji w jednostce samorządowej podstawowych aktu prawa wewnętrznego: jakim jest regulaminu pracy oraz zapoznanie się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów związanych z przedmiotem szkolenia.
1. Regulamin pracy w praktyce jst - wprowadzenie, zmiany
2. Jak sporządzić regulamin pracy - omówienie zapisów regulaminów pracy w jst.
a) elementy obligatoryjne
b) elementy fakultatywne
3. Omówienie wzoru regulaminu pracy
4. Dyrektywa o ochronie sygnalistów w jednostkach samorządu terytorialnego.
5. Cele, wymagania, system zgłaszania nieprawidłowości
Moduł II - Sygnaliści w JST.
Przedmiotem tej części sesji szkoleniowej jest omówienie wymagań związanych z dyrektywą o sygnalistach, procedur i sposobów wdrażania tych przepisów.
1. Omówienie dyrektywy o ochronie sygnalistów w jednostkach samorządu terytorialnego.
2. Cele, wymagania, system zgłaszania nieprawidłowości
3. Jak wprowadzić system.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Koszt udziału zostanie pokryty z opłaty za szkolenie za miesiąc maj. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 279 zł. Cena obejmuje udział w profesjonalnym sesji szkoleniowej online, materiały przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat, możliwość konsultacji z trenerem.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 7 maja 2021 r. mailem: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl lub telefonicznie na numer 698 343 042