Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw - szkolenie stacjonarne

Miejsce
Warszawa
Termin
16 października - 20 listopada 2021
Czas trwania
10:00 - 15:00
Cena
2199/1999 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Warszawy, która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

16, 23 października oraz 6, 20 listopada 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:00

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarka finansowa JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję czterodniowego kursu z zakresu rachunkowości budżetowej w trybie weekendowym.
Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, a także sprawozdawczością i inwentaryzacją w administracji samorządowej.
Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szczegółowe omówienie zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
• Zapoznanie z zagadnieniami poczynając od podstawowych informacji z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, poprzez księgową ewidencję dochodów i wydatków po zagadnienia związane z inwentaryzacją i sprawozdawczością.
• Wykładowca szczególną uwagę zwróci na problemy praktyczne pojawiające się przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji.
• Kompleksowe przedstawienie zagadnień pozwoli uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, właściwe wykonywanie zadań i unikanie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – Finanse publiczne i rachunkowość
I. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości.

1. Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych.
2. Formy organizacyjno- prawne jednostek sektora finansów publicznych.
3. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.
4. Podstawy rachunkowości budżetowej:
a. pojęcia wstępne, podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
b. dowody księgowe ich rodzaje, cechy,

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy gmin, powiatów i województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (główni księgowi, księgowi) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, szczególnie rozpoczynający pracę w JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST trener.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Warszawa
AS BUD

As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe; al. Jerozolimskie 81; 02-001 Warszawa.

Koordynatorzy
Elżbieta Roman
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 732 983 894
elzbieta.roman@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 2199 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 2 października cena wynosi 1999 PLN netto/os.
Online:
Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 999 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.