• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewidencja budżetu jst, a ewidencja jednostki urząd – błędy i nieprawidłowości

Miejsce
Internet
Termin
16 lipca 2024
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
439/399 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 2 lipca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Rachunkowość budżetowa, to bardzo istotne zagadnienie, jeśli chodzi o finanse JST, dlatego zapraszamy Państwa na jednodniowy kurs online na którym omówiona zostanie księgowość budżetowa.

Ważne informacje o szkoleniu

Częstym problemem wielu urzędów jst jest prawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości organu jst, jak i urzędu jako jednostki na bazie ustaleń ustawy o finansach publicznych. Podczas proponowanego szkolenia:

 • Kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia z zakresu ewidencji księgowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ujęcie ewidencji budżetu jst a ewidencji jednostki urząd.
 • Zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane w praktyce błędy i nieprawidłowości na styku tych dwóch ważnych ewidencji, a wskazywane również w protokołach pokontrolnych RIO i NIK.

Prezentowane zagadnienia poprzemy licznymi przykładami z praktyki księgowej w celu lepszego zobrazowania analizowanych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę w zakresie operacji księgowych właściwych dla organu jst.
 • Upewnisz się, czy w Twojej jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji organu i urzędu.
 • Sprawdzisz, czy prawidłowo sporządzasz bilans z wykonania budżetu, sprawozdania budżetowe, z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
 • Uzyskasz odpowiedzi na różne pytania m .in.:
 • Jakie są charakterystyczne księgowania dla organu, a jakie dla urzędu i innych jednostek podległych?
 • Jak ujmować ewidencyjnie dochody realizowane na rzecz jst przez urzędy skarbowe?
 • Jak prawidłowo dokonać zwrotu dotacji z budżetu?
 • Jak ustalić należności i zobowiązania w rozliczeniach z innymi budżetami m.in. instytucjami przekazującymi środki z UE czy inne zagraniczne?
 • Jak księgować i ujmować w sprawozdaniach budżetowych dochody z realizacji zadań zleconych jst ustawami, również w jednostce realizującej?
 • Jak zaksięgować wydatki niewygasające?
 • Jak zaewidencjonować kredyty, pożyczki czy wyemitowane papiery wartościowe? Jak aktualizować od nich odsetki?
 • Jak powinny wyglądać rozliczenia urzędu z budżetem?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu z wykonania budżetu?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Funkcjonowanie ewidencji organu jst:
  • Dochody jst księgowane w organie jst,
  • Dochody odprowadzane przez jednostki,
  • Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
  • Zasilenia jednostek na wydatki,
  • Wydatki niewygasające,
  • Rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków,
  • Wpływ na rachunek jst pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie,
  • Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie,
  • Ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie,
  • Pożyczki udzielane przez jst, ich spłata, umorzenie,
  • Środki z prywatyzacji,
  • Odsetki bankowe,
  • Odpis aktualizujący należności budżetu,
  • Rozliczenia międzyokresowe,
  • Wynik wykonania budżetu,
  • Wynik na pozostałych operacjach,
  • Skumulowane wyniki budżetu.
 2. Rozliczenie środków pozostałych na rachunku budżetu na koniec roku:
  • Na co zwrócić uwagę, jak prawidłowo wprowadzić do budżetu roku następnego?
  • Powiązanie ze sprawozdaniem RB-NDS za IV kw. i w nowym roku budżetowym, Rb- ST, bilansem wykonania budżetu.
 3. Bilans z wykonania budżetu jst.
 4. Dochody organu jst w sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych.
 5. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem jst.
 6. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu jst.
 7. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie jst – urząd czy organ jst?
 8. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości urzędów jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Roman
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 732 983 894
elzbieta.roman@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 lipca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 lipca 2024 r.