Akty normatywne JST wydawane w związku COVID-19, zakres regulacji, formy i techniki prawodawcze

Cele i korzyści

• Zapoznanie z uwarunkowaniami systemowymi formułowania przepisów powstających w JST w związku z COVID-19 i innymi sytuacjami nadzwyczajnymi, powodującymi konieczność wprowadzenia przepisów czasowo obowiązujących.
• Zapewnienie zgodności z prawem aktów przyjmowanych w związku z COVID-19 i w innych sytuacjach nadzwyczajnych.
• Podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie redagowania przepisów samorządowych wprowadzających czasowe zmiany w systemie prawnym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne formułowania przepisów związanych z COVID-19 w świetle Konstytucji, ustaw ustrojowych i zasad prawidłowej legislacji.
2. Przepisy epizodyczne i inne przepisy o charakterze czasowym jako narzędzie wprowadzania zmian niezbędnych do zapobiegania negatywnym skutkom COVID-19 – istota i specyfika.
3. Upoważnienia zawarte w ustawach związanych z COVID-19 jako podstawa wydawania aktów normatywnych organów JST:

a. Relacja do przepisów zastępowanych lub modyfikowanych przepisami „tarcz antykryzysowych”.
b. Zakres czasowy obowiązywania aktów „antykryzysowych”.
c. Błędy legislacyjne popełniane w aktach przyjmowanych w związku z COVID-19.
4. Przepisy porządkowe jako narzędzie walki z zagrożeniami COVID-19:
a. Możliwy zakres przepisów porządkowych w świetle przepisów ustrojowych i dotychczasowego orzecznictwa.
b. Przyjmowanie przepisów przez organ wykonawczy i stanowiący -uwarunkowania proceduralne.
c. Specyfika technik prawodawczych używanych w przepisach porządkowych.
5. Aspekty proceduralne stanowienia przepisów przez organy JST związane z COVID-19:
a. Etapy i terminy procesu legislacyjnego a przyjmowanie przepisów w trybie „antykryzysowym”.
b. Uwarunkowania przyjmowania aktów w trybie zdalnego procedowania.
6. Zagrożenie odpowiedzialnością z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie aktu normatywnego JST w związku z COVID-19:
a. Przesłanki i zakres odpowiedzialności w świetle Kodeksu cywilnego i innych przepisów ustawowych.
b. Tryb dochodzenia odszkodowań za delikty legislacyjne organów samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line