PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Warszawa, 31 października 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie (dalej FRDL CM) zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego, które byłoby platformą współpracy i integracji włodarzy gmin województwa mazowieckiego, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL CM w Warszawie spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach wyjazdowych.
Inspiracją do utworzenia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego są działające od 2000 r. przy Ośrodku FRDL w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które gromadzi obecnie ponad 90% włodarzy gmin województwa małopolskiego oraz powstałe w tym roku przy Ośrodku FRDL w Rzeszowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia. Oba fora stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych, niezależnie od sympatii politycznych poszczególnych ich członków. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego będzie kolejnym Forum działającym przy mazowieckim ośrodku FRDL obok działających od wielu lat Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego oraz Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego.
Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu. Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji. Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.
Sądzimy, że rok 2019, rok 30lecia demokracji i 30lecia działalności FRDL jest dobrym momentem podjęcia takiej współpracy również z Włodarzami i ich Zastępcami gmin województwa mazowieckiego.
Głównym celem działania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego będzie podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizować będzie ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na samorząd obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:
• pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
• na adres poczty elektronicznej: szkolenia@frdl.org.pl

Pierwsze spotkanie adresowane do członków Forum planujemy na I kwartał 2020 r. Wysokość składki członkowskiej w 2020 r. wynosiła będzie: 300 zł netto + 23% VAT na kwartał. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego zostanie utworzone przy minimum 30. złożonych deklaracjach członkowskich.
W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod tel. 517 515 717 lub 604 078 421.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: