WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
Zamówienia publiczne w roku 2022 to nowy stan prawny, nowe wymagania dotyczące zamówień publicznych. Program szkolenia został przygotowany dla osób, które chcą poznać praktyczna odsłonę procedur zamówień publicznych o mniejszej wartości. Od 1 stycznia 2021 roku jest to kwota 130 000 zł. – dla podmiotów (zamawiającego) publicznego. Jednak nie oznacza to, że realizując postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł ma dowolność w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań. Okazuje się, że są nie tylko w samej ustawie pzp wprowadzone zostały obowiązki i wymagania, które musi znać lub wiedzieć gdzie je szukać osoba przygotowująca i prowadząca takie procedury. „Wiedza w zamówieniach publicznych pomaga. Brak wiedzy czyni procedury zamówień prostym, ale i ryzykownym wydawaniem pieniędzy publicznych.”

CELE I KORZYŚCI:
W trakcie szkolenia prowadzonego w wersji praktycznych przykładów Prowadzący przedstawi zestawienie nowych regulacji, wymagań i obowiązków oraz zaproponuje zasady budowania regulacji wewnętrznych obejmujących procedury nie objęte przepisami ustawy pzp. W trakcie szkolenia zostanie podany przykład jednego z możliwych rozwiązań. Uczestnicy szkolenia muszą się także przygotować na informacje, które mogą ukazać płaszczyzny możliwych nieprawidłowości i konsekwencji braku przestrzegania wymagań i obowiązków. Obszerny materiał szkoleniowy poparty aktami prawnymi oraz opiniami i interpretacjami obejmującymi program szkolenia czynią spotkanie praktyczną i zamkniętą dawką wiedzy i przykładów. 

PROGRAM:
1. Wprowadzenie. Analiza aktualnego stanu prawnego – rok 2022.
2. Wartość zamówienia – zasady obliczenia.
3. Wymagania i obowiązki z procedurach o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.
4. Zamówienia nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych - kolejne kroki postępowania.
5. Kodeks cywilny – stosowanie wymagań i obowiązki.
6. Źródło finansowania – środki unijne (Wytyczne).
7. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł – przykładowe rozwiązanie.
8. Regulacje / regulaminy wewnętrzne – zasady budowania / przykłady. 
9. Punkty kluczowe, na które należałoby zwrócić uwagę.
10. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień publicznych. Możliwości uzyskania dodatkowych materiałów ze szkolenia w postaci elektronicznej.

PROWADZĄCY:
Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na tere-nie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień.