Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości z uwzględnieniem ograniczeń oraz wymogów prawnych związanych ze stanem epidemii

Cele i korzyści

Omówienie najbardziej aktualnej obecnie problematyki zbywania lokali z publicznego zasobu nieruchomości, poprzez wyodrębnienie praktycznych aspektów, jakie wiążą się z rozpatrywaniem wniosków o zbycie, przygotowaniem, oraz prowadzeniem procedur zbywczych w tym zakresie.

W ramach zajęć w sposób szczegółowy zostaną przedstawione aktualne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, stanowiska organów kontroli i orzeczenia sądów administracyjnych, NSA i SN w sprawach związanych z kształtowaniem zasad zbywania lokali oraz samą procedurą sprzedaży lokalu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Komunalny zasób mieszkaniowy oraz komunalny lokal mieszkalny jako przedmiot zbycia:
 a) Lokal komunalny, lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe – omówienie problematyki 
 z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów
 i mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.
 b) Przedstawienie zasad zbywania lokali w aspekcie zasad gospodarowania komunalnym zasobem 
 mieszkaniowym, a w szczególności w świetle wieloletniego programu gospodarowania komunalnym
 zasobem mieszkaniowym.

2. Zasady zbywania lokali w uchwale lub zarządzeniu właściwego organu w świetle najnowszego
 orzecznictwa WSA i NSA:
 a) Problematyka ustalania dodatkowych warunków sprzedaży lokalu,
 b) Pierwszeństwo najemcy a zakres dopuszczalnych postanowień regulujących dostęp do nabycia lokalu.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości zajmujący się przygotowaniem procedur zbycia lokali mieszkalnych, ich najmu lub dzierżawy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line