Rządowy fundusz inwestycji lokalnych (RFIL) oraz środki z innych źródeł w inwestycjach jednostki samorządu terytorialnego

Cele i korzyści
 • podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych finansowanych z RFIL i innych źródeł.

Na szkoleniu:

 • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych,
 • poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce,
 • dowiesz się, jak realizować inwestycje z dotacji RFIL (jak ująć je budżetowo, co, kiedy i w jaki sposób może być finansowane z tego Funduszu).
zwiń
rozwiń
Program
 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
 2. Przygotowanie inwestycji - procedura inwestycji w dokumentacji jednostki.
 3. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z budżetu JST, z RFIL i innych funduszy, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz ich ujęcie budżetowe, sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.
 4. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont.
 5. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.
 6. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
 7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.
 8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów. Przekazanie nakładów inwestycyjnych.
 9. Omówienie przygotowania do zapłaty faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe/.
 10. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.
 11. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
 12. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line