Forum Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych: „Wotum zaufania i absolutorium jako odrębne instrumenty kontroli nad organem wykonawczym”.

Miejsce
Internet
Termin
13 maja 2021
Czas trwania
12:00 - 16:00
Cena
180/240 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze  zapraszam Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego, jego tematem będzie wotum zaufania i absolutorium.

Program

I. Procedura wotum zaufania
1. Termin i procedura przedstawienia raportu.
2. Ustalenie listy mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem.
3. Debata nad raportem:
a) termin,
b) udział radnych,
c) udział mieszkańców.
4. Wotum zaufania dla organu wykonawczego:
a) treść uchwały,
b) uzasadnienie uchwały,
c) procedowanie.
5. Skutki nieudzielenia wotum zaufania:
a) referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego w gminie,
b) wniosek o odwołanie zarządu w powiecie.
6. Wpływ uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania na procedurę absolutoryjną.
7. Pytania i odpowiedzi.
II. Procedura absolutoryjna
1. Absolutorium i zasady jego udzielania.
2. Podstawy prawne działalności komisji rewizyjnej.
3. Wybór i skład komisji rewizyjnej.
4. Rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.
5. Uchwała absolutoryjna i zasady jej podejmowania.
6. Skutki nieudzielania absolutorium.
7. Nadzór nad procedurą absolutoryjną – rola regionalnej izby obrachunkowej.
8. Wybrane aktualne orzecznictwo.
9. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Piotr Kubiak
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 180 PLN netto/os. dla członków Forum. 240 PLN netto/os. dla pozostałych uczestników. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 11 maja 2021 r.