Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa w 2021 roku

Miejsce
Internet
Termin
23 marca 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
295 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.Wyjaśnimy Państwu wszystkie najważniejsze problemy związane z działaniem i rozliczaniem PKZP.

Ważne informacje o szkoleniu

Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem PKZP będzie tematem spotkania, na które zapraszamy osoby odpowiedzialne za prawidłowe realizowanie pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej w zakładach pracy. Na spotkaniu odpowiemy na stale nurtujące pytania czy prowadzona w 2021 roku PKZP jest zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie są prawa i obowiązki organów (zarząd, rada) PKZP oraz pracodawcy względem PKZP i w jaki sposób należycie zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe? Omówione zostaną podstawowe dokumenty wytwarzane w ramach działania PKZP w tym: statut, umowa pożyczki, wzory wniosków, deklaracje, sprawozdania, regulamin i odpowiednie oświadczenia. Prowadząca odpowie na pytania związane z prawidłowym przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pracowników w ramach działania PKZP: jakie dane osobowe i finansowe są niezbędne do przetwarzania, kto musi mieć do nich dostęp, jak je zabezpieczyć oraz jak PKZP powinno realizować wszystkie obowiązki nałożone przez RODO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem PKZP;
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych;
 • Poznanie nowych regulacji zmian w zakresie PZKP;
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania PKZP;
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz PKZP.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Projektowane zmiany od 2021 r. – zarys zmian
  1. Nadzór na PKZP – nie tylko związki zawodowe;
  2. Sposób nadzoru – opis czynności;
  3. Prawa i obowiązki członków;
  4. Nowe obowiązki pracodawcy;
  5. Zasady przetwarzania danych;
  6. Przepisy przejściowe.
 2. Funkcjonowanie PKZP w 2021 r.:
  1. Zasady związane z RODO;
  2. Dane posiadane przez PKZP – co podlega ochronie?;
  3. Dodatkowe uprawnienia Inspektorów Pracy a funkcjonowanie PKZP;
  4. Procedura dotycząca RODO;
  5. Dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
  6. Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
 3. Zmiany przepisów prawnych a rozliczanie PKZP w 2021 r.:
  1. Rozliczanie umów zlecenia w 2021 r. – stawka za 1 godz;
  2. Odsetki za zwłokę a odsetki za opóźnienie;
  3. Biała lista podatników a PKZP – czy należy się ujawniać w MF?;
  4. Obowiązkowa podzielona płatność i rachunek na VAT a PKZP;
  5. BDO i rejestr odpadów – czy dotyczy PKZP?
 4. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania PKZP:
  1. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – elementy obowiązkowe;
  2. Zdolność sądowa PKZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
  3. Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie PKZP;
  4. Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
  5. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw PKZP – czy przysługuje?
  6. Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do PKZP;
  7. Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia PKZP;
  8. Zajęcia komornicze wkładów członków PKZP
  9. Organy kontrolujące PKZP – kto może PKZP kontrolować?.
 5. Zasady funkcjonowania PKZP:
  1. podmioty tworzące PKZP – kiedy można utworzyć PKZP w zakładzie pracy;
  2. podmioty uprawnione do korzystania z PKZP;
  3. zasady gromadzenia wkładów w PKZP;
  4. zasady udzielania pożyczek z PKZP;
  5. przychody związane z funkcjonowaniem PKZP, w tym odsetki od udzielonych pożyczek;
  6. koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – zasady rozliczania;
  7. likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
 6. Organy PKZP i ich zadania:
  1. walne zebranie członków;
  2. zarząd PKZP;
  3. komisja rewizyjna.
 7. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem PKZP:
  1. pomoc techniczna;
  2. pomoc prawna;
  3. pomoc finansowo – księgowa;
  4. brak pomocy udzielonej PKZP a skutki dla pracodawcy.
 8. Druki funkcjonujące w związku z działaniem PKZP:
  1. statut PKZP;
  2. deklaracja przystąpienia do PKZP;
  3. wniosek o udzielenie pożyczki;
  4. stan konta;
  5. sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości.
  6. zasady zmiany Statutu PKZP;
  7. rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;
 9. Pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

członkowie zarządu i rad nadzorczych PKZP, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający PKZP, członkowie PKZP, przedstawiciele działu kadr i płac.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 65
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl do 19 marca 2021 r.