Postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w sytuacji zakończenia działalności przez pracodawcę

Cele i korzyści
 • Szkolenie wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców, dotkniętych skutkami koronawirusa, którzy wskutek kryzysu ekonomicznego będą likwidować działalność.
 • Przedsiębiorcy kończący działalność oraz instytucje likwidowane szukać będą miejsc przechowywania akt na terenie gmin i miast, w których funkcjonowali. 
 • Należy odpowiedzieć na pytanie:, kiedy i na jakich zasadach urzędy, jednostki państwowe i samorządowe mogą przechowywać i obsługiwać obcą dokumentację kadrowo-płacową?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Identyfikacja formularzy i środków ewidencyjnych stosowanych w archiwach zakładowych i składnicach akt.
 2. Spisy zdawczo-odbiorcze dla dokumentacji przekazywanej z komórek organizacyjnych - skąd je pobrać, jak przygotować i wdrożyć do stosowania.
 3. Ewidencja udostępniania (karty i protokoły udostępnień, protokoły wycofania, rejestr wypożyczeń, itp.).
 4. Opracowanie materiałów archiwalnych i ich ewidencja. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
 5. Inwentaryzacja dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (B, BE i Bc) i procedura brakowania.
 6. Konsekwencje tworzenia ewidencji sumarycznej dla archiwisty (spisy zdawczo-odbiorcze, spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu, spis materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego, itp.).
 7. Specyficzne rodzaje dokumentacji (koperty dowodowe osób zmarłych, teczki pracownicze, akta kierowców, projekty UE, dokumentacja techniczna), a ich ewidencja.
 8. Tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych dla dokumentacji różnego rodzaju: aktowa, techniczna, kartograficzna, audiowizualna.
 9. Ewidencja informatycznych nośników danych (płyty CD, dyski zewnętrzne). Protokoły uszkodzenia nośników.
 10. Konsekwencje prowadzenia wykazu spisów zdawczo-odbiorczych dla sygnatury archiwalnej.
 11. Zasada weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, definiowanie tzw. kategorii archiwalnej wyższej, uzupełnianie danych w ewidencji.
 12. Kancelaryjno-archiwalny kontekst RODO.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcie skierowane do pracowników realizujących zadania kadrowca, księgowego oraz archiwisty w podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek reorganizowanych, likwidowanych lub w stanie upadłości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich MBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line