Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie

Miejsce
Internet
Termin
25 stycznia 2022
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
319/180 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Pracowników Oświaty. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Pracowników Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dokumentowanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych, możliwe wydatki, jakie można sfinansować z Funduszu w szkole i placówce oświatowej budzą nadal wiele wątpliwości. Nowelizacja przepisów w tym zakresie, a także sytuacja epidemiczna powoduje dodatkowe problemy. Specjalista w przystępny i praktyczny sposób, omówi przepisy prawne i ich znaczenie w tworzeniu oraz administrowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, opierając się na konkretnych przykładach. Zwróci również uwagę na wyniki kontroli ZUS i interpretacje Izb Skarbowych.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych:
a. Obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów.
b. Odpisy na pracowników niepedagogicznych.
2. Uprawnieni do korzystania z Funduszu:
a. Pracownicy - problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy.
b. Emeryci i renciści - zasady korzystania.
c. Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego.
d. Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby.
e. Zasady podziału środków ZFŚS.
3. Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej:
a. Podstawy i korzyści centralizacji Funduszu -możliwość uniknięcia podwójnego korzystania ze świadczeń pracowników zatrudnionych w kilku placówkach.
b. Umowa o wspólnej działalności socjalnej - wymagania treści.
c. Najczęściej występujące błędy.
4. Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS:
a. Pojęcie działalności socjalnej
b. Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku - problematyka imprez masowych.
c. Problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli.
d. Pomoc materialna - rzeczowa i finansowa.
e. Pożyczki mieszkaniowe.
5. Kryteria przyznawania świadczeń:
a. Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów.
b. Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie.
c. Świadczenia 500+ a kryterium socjalne.
d. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych.
e. Kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS - wycieczki, spotkania, itp. - w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji skarbowych.
6. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS:
a. Zbieranie danych osobowych.
b. Dokumentowanie sytuacji socjalnej.
c. Okres przechowywania dokumentacji.
7. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych:
a. Zwolnienia podatkowe w związku z epidemią.
b. Interpretacje izb skarbowych.
c. Kontrole ZUS.
8. Odpowiedzialność za nieprawidłowości w administrowaniu Funduszem:
a. Przepisy karne.
b. Skutki naruszenia przepisów o składkach ZUS - bezpodstawne zwolnienie ze składek.
c. Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych należności na Fundusz - zasady postępowania sądowego, orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 20 stycznia 2021 r.

Online: Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami.
Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN.