Co należy wiedzieć o udzielaniu i rozliczaniu urlopów w szkole/przedszkolu/poradni?

Miejsce
Internet
Termin
06 grudnia 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
319 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania z obszaru prawa pracy w oświacie, związanego z urlopami, wymaga ciągłego doskonalenia, aktualizacji wiedzy o zmienione przepisy prawne, a także orzecznictwo, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione niezbędne informacje dotyczące prawidłowego udzielania i rozliczania urlopów w oświacie, z uwzględnieniem charakteru placówek oświatowych. Omówione zostaną także kwestie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop czy ekwiwalentu oraz wskazane najczęstsze problemy z zakresu stosowania przepisów regulujących kwestie urlopów w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

  • Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie prawidłowego udzielania urlopów pracownikom w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem ich specyfiki.
  • Przybliżymy zasady udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych za ferie zimowe i letnie w placówkach feryjnych. Wskażemy reguły rozliczenia urlopów pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek nieferyjnych (np. przedszkoli/ poradni).
  • Omówimy problematykę udzielania urlopu uzupełniającego w nowym roku szkolnym.
  • Umożliwimy weryfikację prawidłowości udzielania i rozliczania urlopu wypoczynkowego, zaległego, na poratowanie zdrowia, bezpłatnego, ekwiwalentów.
  • Przedstawimy najczęściej pojawiające się nieprawidłowości i problemy, związane z udzielaniem i rozliczaniem urlopów w placówkach oświatowych.
  • Uczestnicy będą mogli skonsultować z ekspertem kwestie problemowe z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania formalno-prawne.
2. Status jednostki - feryjna/nieferyjna.
3. Wymiar urlopu i zasady udzielania urlopów.
4. Zasady udzielania urlopu nauczycielom.
5. Zasady udzielania urlopu pracownikom samorządowym (niepedagogicznym).
6. Urlop uzupełniający nauczycieli.
7. Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy.
8. Urlop dyrektora i kadry kierowniczej.
9. Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na czas określony.
10. Urlopy wypoczynkowe w placówkach nieferyjnych. Zasady udzielania urlopu nauczycielom.
11. Obliczanie wymiaru urlopu dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć.
12. Ustalanie planów urlopu.
13. Urlop „na żądanie”.
14. Urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia.
15. Udzielanie zaległych urlopów w placówkach nieferyjnych i pracownikom niepedagogicznym.
16. Rozliczanie urlopów wypoczynkowych.
17. Ustalanie wymiaru urlopu.
18. Urlop proporcjonalny – w jakich przypadkach?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, poradni i innych jednostek oświatowych, pracownicy realizujący obowiązki z zakresu prawa pracy w w/w jednostkach, pracownicy odpowiedzialni za kadry w CUW-ach, urzędach, starostwach powiatowych, pracownicy urzędów jst nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni  np. za nadzór czy kontrole w tych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych, kwestii urlopów. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W latach 2019 i 2020 przeprowadził warsztaty z wprowadzania danych w Systemie Informacji Oświatowej dla ponad 1500 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 2 grudnia 2021 r.