Ochrona danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego w praktyce. RODO w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przypomnienie obowiązujących zasad ochrony danych osobowych w administracji publicznej oraz podniesienie kwalifikacji i świadomości pracowników w tym zakresie. Ważnym elementem szkolenia jest zwrócenie uwagi na nowe wymagania stawiane przez RODO. W trakcie szkolenia omówimy również zagadnienia RODO w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii. Zajęcia prowadzone będą częściowo w formie wykładu, warsztatów a także dyskusji angażującej uczestników przy rozwiązywaniu kazusów przygotowanych w oparciu o faktyczne zaistniałe sytuacje. Przed szkoleniem uczestnicy rozwiązują test samosprawdzający, a w trakcie warsztatów sami konfrontują udzielone przez siebie odpowiedzi ze stanem faktycznym. Podczas warsztatów przewiduje się także ćwiczenia z zakresu klasyfikacji informacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Co RODO zmieniło w codziennej realizacji zadań JST.
2. Najważniejsze definicje - znaczenie praktyczne w administracji (dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, organ nadzorczy).
3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych - szczegóły obsługi klienta, na które należałoby zwrócić uwagę po wejściu w życie zasad RODO.
4. Kserowanie dokumentów tożsamości do dokumentacji sprawy.
5. Legalność przetwarzania danych osobowych - przesłanki (zgoda osoby, której dane dotyczą /w tym wyrażenie zgody przez dziecko/; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym; prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - wyłączenia organów administracji publicznej).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia przeznaczone są dla pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line