Ocena okresowa pracowników samorządowych

Miejsce
Internet
Termin
26 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
280 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

• Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu ocen okresowych pracowników oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie oceny
w tym zapoznanie się z przykładowymi systemami ocen okresowych pracowników.
• Zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy na temat roli rozmowy oceniającej i czynników psychologicznych mających wpływ na uzyskanie efektywności systemu ocen okresowych.
• Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania postępów ich pracy oraz motywowania do efektywniejszej pracy.
• Omówienie przykładowych arkuszy i regulaminów ocen okresowych.
• Zdobycie umiejętności przygotowania się do rozmowy oceniającej, jej przeprowadzenia oraz wykorzystania rezultatów dokonanej oceny.
• Zapoznanie uczestników z przykładowymi dokumentami wykorzystywanymi w procesie ocen okresowych pracowników.

zwiń
rozwiń
Program

1) Podstawy prawne dokonywania ocen pracowników samorządowych.
a) Podstawowe informacje z ustawy dotyczące oceny pracowników.
b) Terminy dokonywania oceny.
c) Kryteria oceniania pracowników samorządowych – jak wybrać kryteria do oceny na danym stanowisku pracy, aby zagwarantować obiektywność podczas procesu oceniania.
d) Obowiązki bezpośredniego przełożonego w procesie oceny pracownika.
e) Etapy dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
2) Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej organizacji.
3) Metody oceny pracowników.
4) Dokumentacja związana z procesem oceny pracownika.
5) Wybór i ustalenie kryteriów oceny.

a) Ustalanie kryteriów podlegających ocenie.
b) Wagi kryteriów.
c) Jak wybrać kryteria adekwatne do oceny na danym stanowisku pracy.
6) Ocenianie pracowników przez kompetencje.
a) Definicja kompetencji zawodowych i ich wykorzystanie w procesie ocen pracowników.
b) Ustalenie i wybór kompetencji do oceny.
c) Opis kompetencji podlegających ocenie i ich wagi.
d) Ocena pracy w oparciu o kompetencje - dlaczego warto wdrażać ten typ oceny?
7) Rozmowa oceniająca.
8) Analiza przykładowych arkuszy okresowej oceny pracownika.
9) Najczęstsze błędy w procesie oceniania.
10) Podsumowanie zajęć.

a) Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca urzędów i instytucji, pracownicy działów kadrowych, pracowników działów organizacyjnych, pracownicy działów administracyjnych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler wewnętrzny. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania. Długoletni trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego. Praktyk w zakresie tworzenia regulaminów oceny pracowników.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Agnieszka Osman
Specjalista ds. szkoleń
tel. 732 983 894
agnieszka.osman@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

CENA:
280 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 21 października 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Zadaj pytanie on-line