Księgi wieczyste jako skuteczne narzędzie realizacji zadań administracji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarowania nieruchomościami, którego przedmiotem będzie praktyczna umiejętność czytania odpisów z ksiąg wieczystych.

Ważne informacje o szkoleniu

Księgi wieczyste są nieocenionym narzędziem pracy organów administracji publicznej. Znajdują one szerokie zastosowanie w realizacji zadań administracji publicznej z zakresu: wymiaru podatków i udzielania ulg w spłacie, windykacji i egzekucji należności budżetowych, urbanistyki i administracji budowlanej, geodezji, inwestycji, ochrony zabytków, czy nabywania spadków. Jednak forma ich prowadzenia jest nieczytelna dla osób, które korzystają z nich „od czasu do czasu”. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które przygotuje uczestników do sprawnego przeglądania ksiąg wieczystych i uzyskiwania niezbędnych informacji na potrzeby wszelakich prowadzonych spraw urzędowych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych ksiąg wieczystych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie funkcji, formy i struktury ksiąg wieczystych oraz praktycznych sposobów odczytywania niezbędnych informacji w nich zapisanych.
 • Wskazanie sposobów wykorzystania danych zawartych w księgach wieczystych do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej ze szczególnym naciskiem na windykację i egzekucję należności budżetowych.
 • Omówienie tematyki postępowania wieczystoksięgowego i wykorzystania ksiąg wieczystych w obsłudze spraw urzędowych (administracyjnych).
 • Prezentacja praktycznych problemów i zagrożeń związanych z wpisami dokonywanymi w księgach wieczystych.
 • Poświęcenie szczególnej uwagi hipotece i temu jak skutecznie pozbyć się wpisu hipotecznego.
zwiń
rozwiń
Program

 Część I. Jak czytać księgi wieczyste?

 1. Pojęcie ksiąg wieczystych – czym są i jakie cechy posiadają księgi wieczyste?
 2. Funkcje ksiąg wieczystych – do czego służą księgi wieczyste?
 3. Forma ksiąg wieczystych – jak są zbudowane księgi wieczyste?
 4. Jak przebiega postępowanie wieczystoksięgowe?
 5. Czym jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i dlaczego wzmianka w księdze wieczystej ma tak istotne znaczenie?
 6. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych – jak uzyskać dostęp i jakie niesie korzyści?
 7. Treść ksiąg wieczystych – jakie informacje zawierają działy I-IV ksiąg wieczystych i jak je czytać?

Część II. Jak korzystać z ksiąg wieczystych?

 1. Elektroniczne księgi wieczyste – jak ułatwiają pozyskiwanie i wymianę informacji?
 2. Uzgadnianie treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym – kiedy sytuacja wymaga uzgodnienia i w jaki sposób go dokonać?
 3. Wykorzystanie ksiąg wieczystych w sprawach z zakresu administracji publicznej.
 • organ podatkowy: wymiar podatku, ulgi, umorzenia,
 • organ egzekucyjny: windykacja i egzekucja należności budżetowych,
 • urbanistyka i administracja budowlana,
 • geodezja,
 • inwestycje,
 • ochrona zabytków.
 1. Hipoteka – jak zabezpieczyć hipoteką należności budżetowe, jak skutecznie pozbyć się hipoteki?
 2. Przegląd aktualnego orzecznictwa dotyczącego ksiąg wieczystych i hipoteki.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej zajmujący się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, gospodarką nieruchomościami, pracownicy wydziału planowania przestrzennego i inwestycji, działu windykacji, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny specjalista ds. zabezpieczeń należności budżetowych w Urzędzie Miasta Szczecin; autor publikacji o tematyce zabezpieczeń a także z zakresu podatku od towarów i usług w prasie fachowej i codziennej; posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ksiąg wieczystych i hipotek dla pracowników administracji samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lipca 2022 r.