Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń wodnych w myśl Prawa wodnego

Cele i korzyści

Postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych, z uwagi na swoją specyfikę, należą do postępowań skomplikowanych, długotrwałych i wymagających wiedzy specjalistycznej. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć problematykę zmiany stanu wody na gruncie, aspekty praktyczne postępowania oraz inne kwestie związane z tym zagadnieniem i utrzymywaniem urządzeń wodnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota naruszenia stosunków wodnych – omówienie w ogólności kwestii naruszenia stosunków wodnych.
2. Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych - omówienie zasad,
procedury oraz obowiązków, jakie nakłada organ,
3. Decyzja – omówienie elementów decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych,
4. Relacja kwestii naruszenia stosunków wodnych do spraw związanych z urządzeniami wodnymi – porównanie tych zagadnień i organów właściwych.
5. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.
6. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
7. Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego.
8. Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia – omówienie zasad i procedury w tym zakresie.
9. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych – omówienie zasad i procedury dotyczącej tego zagadnienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Urzędów Miasta, Urzędów Gmin, Biura projektów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej, współpracownik gminy w zakresie stosunków wodnych, mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line