Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Cele i korzyści

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki SN, stanowiska i interpretacje ZUS, US i PIP. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Uczestnicy poznają sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Co jest powodem do korekty po kontroli z ZUS i US?
 2. Jakie błędy powodują konieczność korygowania dokumentów?
 3. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS?
 4. Jak dokonać korekty nadpłaconych składek z umowy zlecenia?
 5. Jak dokonać korekty w przypadku przedwczesnego zaprzestania naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
 6. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika?
 7. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
 8. Kto ma oddać nienależnie pobrany przez pracownika zasiłek w razie uznania umowy za pozorną?
 9. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika?
 10. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 11. Jak dokonać wyrównania wynagrodzenia chorobowego po uznaniu zdarzenia za wypadek w drodze do pracy?
 12. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
 13. Jak wpływa dostarczenie zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac?
 14. Jak rozliczyć zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika?
 15. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
 16. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, muszące dokonywać korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line