Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie z ochrony danych osobowych, które Państwu proponujemy, pozwoli urzędom na rozwiązanie najważniejszych problemów związanych z ochroną danych w kadrach.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, w przystępny i praktyczny sposób, przybliży praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na tle prawa pracy. Szkolenie zorganizowane będzie w konwencji pytań i odpowiedzi na ponad 50 różnego rodzaju zagadnień, omówionych na tle licznych przykładów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zatrudnieniu pracowniczym.
  • Poszczególne problemy zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwi lepsze zrozumienie ich istoty.

Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się w praktyce, odnosząc się przy tym do stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych, orzecznictwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz poglądów wyrażonych w doktrynie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej?

2. Czy wręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę lub zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej w obecności innego pracownika narusza przepisy RODO?

3. Jakich pytań nie należy zadawać podczas rekrutacji?

4. Czy na firmowej stronie internetowej można podawać wyniki rekrutacji?

5. Czy tzw. rekrutacje „ślepe” (ukryte) są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych?

6. Jakie dane można przetwarzać na potrzeby korzystania z tzw. urlopu okolicznościowego?

7. Czy można żądać od kandydata na pracownika referencji wystawionych przez poprzedniego pracodawcę?

8. Czy w dokumentacji pracowniczej można przechowywać kserokopię: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy pracownika, skróconego aktu urodzenia, zgony, czy zawarcia małżeństwa, dokumentów legalizujących pobyt pracowników spoza UE?

9. Czy dane o potencjalnych kandydatach na pracowników mogą być pozyskiwane z pośrednictwem portali społecznościowych, np. LinkedIn itp.?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, osoby zajmujące się problematyką ochrony danych, obsługą kadrową, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 31 maja 2022 r.