Jak udzielać zamówień w okresie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego?

Cele i korzyści

Wyjaśnienie praktycznych problemów związanych z udzieleniem oraz realizacją zamówień publicznych w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Szkolenie ma odpowiedzieć na pytania dotyczące zastosowania odpowiednich reguł ustawy PZP oraz specustawy COVID19.
Szkolenie oparte jest na omówieniu przykładów. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli na bieżąco zgłaszać problemy i pytania, które będą omawiane.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kiedy można nie stosować ustawy PZP w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym?
• Zamówienia na dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.
• Zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii.
2. Zamówienia z wolnej ręki w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
3. Jak udzielać zamówień wyłączonych z PZP, w tym do 30 tys. euro w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym? Zmiana regulaminu udzielenia zamówień wyłączonych z PZP. Uchylenie zastosowania regulaminy udzielenia zamówień wyłączonych z PZP.
4. Jak dokonywać czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

• Stosowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
• Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
• Bieg terminów.
• Negocjacje.
• Otwarcie ofert.
5. Realizacja umowy: Jak zawrzeć umowę? Zmiany umowy uzasadnione okolicznościami nadzwyczajnymi: zmiany fakultatywne i zmiany obowiązkowe; Okoliczności nadzwyczajne związane z epidemią a kary umowne.
6. Kwalifikowalność wydatków dokonywanych w ramach zamówień finansowanych ze środków unijnych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym.
7. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego – przesłanki wyłączające odpowiedzialność.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej, np. „Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, „Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego” oraz „Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych”.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line