Funkcjonowanie Centrów Usług Wspólnych w praktyce

Miejsce
Internet
Termin
26 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
275 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści
 • Przedstawienie  procesu budowania i usprawniania funkcjonowania obsługi wspólnej wsamorządzie.
 • Wskazanie kwalifikacji w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim i  prowadzącym jest jst.
 • Poznanie zasad i mechanizmów prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzania finansami przez samorządowe centra usług wspólnych.
 • Wskazanie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem wspólnej obsługi w ramach CUW.
 • Poznanie na konkretnych przykładach procedur związanych z kontrolą i obiegiem dokumentacji kadrowo-płacowej w przypadku wdrożenia wspólnej obsługi, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 • Zapoznanie się z zasadami zarządzania finansami przez samorządowe centrum usług wspólnych, w szczególności zasad gospodarki finansowej, polityki inwentaryzacji.
 • Otrzymanie, w postaci elektronicznej, najistotniejszych wzorów dokumentów: zarządzeń, instrukcji, regulaminów, upoważnień, interpretacji prawnych.
 • Przedstawienie dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem CUW- ów.

 

zwiń
rozwiń
Program

 

 1. Koncepcja obsługi finansowo-księgowej - rozproszona, czy skonsolidowana? Zalety i  wady każdego z modeli.
 2. Rola i zadania samorządowych CUW w zakresie obsługi samorządowych jednostek organizacyjnych.
 3. Od czego zacząć budowę obsługi wspólnej w gminie, w powiecie?
 4. Forma organizacyjno- prawna samorządowego CUW:
 • zasady ich tworzenia,
 • uchwała o wspólnej obsłudze,
 • statut,
 • zakres regulaminu organizacyjnego.
 1. Zakres porozumienia jednostki obsługującej i instytucji kultury oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sprawie wspólnej obsługi.
 2. Czy obsługa wspólna zabiera, bądź ogranicza kompetencje kierowników jednostek?
 3. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika samorządowego CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych przez centrum.
 4. Zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.
 5. Główny księgowy w CUW. Kompetencje i odpowiedzialność głównego księgowego jednostki obsługującej (centrum) i jed­nostek obsługiwanych.
 6. Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego.
 7. Jak poukładać procesy obsługi wspólnej?
 8. Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych wynikające z ustawy o rachunkowości.
 9. Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego.
 10. Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych — zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.
 11. Obieg i kontrola dokumentów kadrowo-płacowych w przypadku wspólnej obsługi.
 12. Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w przypadku wspólnej obsługi.
 13. Polityka inwentaryzacyjna w przypadku wspólnej obsługi – zakres, zadania, odpowiedzialność.
 14. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w jednostce obsługującej CUW i jednostkach obsługiwanych.
 15. Przykłady dobrych rozwiązań.
 16. Problemy i zagrożenia w realizacji zadań w oparciu owspólną obsługę.
 17. Dyskusja
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele gmin i powiatów, skarbnicy, dyrektorzy, kierownicy i główni księgowi, pracownicy CUW -zarówno jednostek obsługi szkół i placówek, jak i innych jednostek organizacyjnych w samorządach, dyrektorzy i główni księgowi jednostek oświatowych, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert w zakresie centrów usług wspólnych, prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji z obszaru funkcjonowania oświaty.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena:
275 zł/os netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.mazowsze.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 21 października 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Zadaj pytanie on-line